ข้อบังคับให้สวมหน้ากากในนครปูซาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 22 สิงหาคมเป็นต้นไป

ข้อบังคับให้สวมหน้ากากในนครปูซาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 22 สิงหาคมเป็นต้นไป

นครปูซานได้ออกคำสั่งให้ใช้ข้อบังคับกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในนครปูซานให้สวมใส่หน้ากาก

21 ก.ย. 2563   92  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา