แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ลักษณะงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน เมืองในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อเมือง และสร้างองค์การเครือข่ายระหว่างเมือง( Regional City Networks )
 2. เมืองทั่วโลกส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาเมือง รวมถึงการร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลกที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลก 
 3. กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยและเมืองที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยกรุงเทพมหานคร
  ได้ดำเนินความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ดังนี้

 

ลักษณะของความร่วมมือและความสัมพันธ์ต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร

 1. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมือง (Sister Cities) กรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้องโดยดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกับ 32 เมือง 17 ประเทศ
 2. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและเครือข่ายเมือง กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์กรระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายเมืองกับ 7 องค์กร
 3. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ
  สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 74 สถานทูต

 

การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมือง(Sister Cities)

    กรุงเทพมหานครได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมืองสำคัญ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยกำหนดข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันในด้านต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ที่สามารถทำได้ ซึ่งมีรูป แบบความสัมพันธ์ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตร( Friendship Agreement )  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกับ 35 เมืองจาก 18 ประเทศ

 

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 35 เมือง

การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมือง(Sister Cities)

    กรุงเทพมหานครได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับเมืองสำคัญ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยกำหนดข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันในด้านต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ ที่สามารถทำได้ ซึ่งมีรูป แบบความสัมพันธ์ เช่น การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันมิตร( Friendship Agreement )  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกับ 35 เมืองจาก 18 ประเทศ

เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 3ุ6 เมือง

กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สภาเทศบาลเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมืองแต้จิ๋ว (เฉาโจว) สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมืองปอร์โต สาธารณรัฐโปรตุเกส
นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี
นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือง เซบิยา

ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายเมือง

          กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกความร่วมมือกับองค์การะหว่างประเทศทั้งที่เป็นองค์การระดับชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับเมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองและความร่วมมือกับกลุ่มเมืองที่รวมตัวกันดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน มีความสัมพันธ์กับ 13 องค์การหรือเครือข่าย ดังนี้

 1. ASEM  MGM

กรุงจาการ์ตาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพฯ เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมือง      ให้เกิดความยั่งยืนโดยเน้นความร่วมมือกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนและยุโรป เช่น การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี   การรวมกันเป็นเมืองการอพยพย้ายถิ่น การรวมกันเป็นสังคมที่ยั่งยืน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งจัดเป็นการ ประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553  มีเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมหลายเมือง   เช่น กรุงเวียงจันทน์ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน กรุงโซล กรุงเฮลซิงกิ กรุงเบอร์ลิน กรุงโตเกียว กรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตที่เป็นตัวแทนของเมืองพี่เมืองน้องของกรุงจาการ์ตาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2553 และเป็นประธานการประชุมในภาคที่ 3 ในหัวข้อความยั่งยืนของการพัฒนาในการจัดการกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 1. Asia Pacific City Summit

ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสมาชิกจำนวน 19 เมือง สำนักเลขานุการตั้งอยู่ที่เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีการจัดประชุมใหญ่ระดับผู้นำเมืองทุก 2 ปี และจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่เตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ โดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการควบคู่ไปด้วย เพื่อรวบรวมข้อมูลของเมืองที่เป็นเจ้าภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาเมืองต่อไป

การประชุม Asia Pacific City Summit ประจำปี พ.ศ. 2554 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธุรกิจของเมือง (The Business of Cities)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การค้า การลงทุน และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนาเชิงภาคีระหว่างองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

 

 1. Asian Mayors Forum (AMF)     

  ความเป็นมา : กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2554 ในสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน Asian Mayors Forum ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557

  วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและการอภิปรายในแนวทางการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองในภูมิภาคเอเชีย

  ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

 2.  C 40 Cities Climate Leadership Group กลุ่ม 40 เมืองผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ

ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของเมืองใหญ่เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเมืองควรมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนเพราะเป็นแหล่งใหญ่ในการก่อให้เกิดปัญหา จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเมืองผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 66 เมือง

     

 

5.CITYNET (The Regional Network of Local Authorities for Management of Human Settlements  in Asia and Pacific) องค์กรเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาคว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเอเชียและแปซิฟิก)

ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกขององค์การสหประชาชาติ    (UN-ESCAP) ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาโดย มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นเมือง องค์กรและภาคเอกชนจาก 22 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 100 ราย  

6. CLAIR ( The Japan Council of Local Authorities  for International Relations ) คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ

องค์กร CLAIR ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับต่างประเทศในรูปแบบต่างๆด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลต่างประเทศ การประสานงาน การอำนวยความสะดวก และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การดำเนินการด้านต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

              

7.Global Design Cities Organization (GDCO)

Global Design Cities Organization (GDCO) เป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านนโยบายการออกแบบผังเมืองของโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมกันหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตภายใต้นโยบายการออกแบบซึ่งรวมถึงการออกแบบผังเมือง ทั้งนี้ ในการประชุม World Design Cities Summit ซึ่ง    จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ผู้แทนจาก 32 เมืองได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการออกแบบผังเมือง อันนำไปสู่ข้อตกลงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GDCS ทุก 2 ปี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2544

8.ICLEI (Local Governments for Sustainability) รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วยรัฐบาลท้องถิ่นกว่า 1,220 แห่ง ภายใต้กรอบความผูกพันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกองค์กรมาจากประเทศต่างๆ 70 ประเทศซึ่งมีพลเมืองรวมกันกว่า 569,885,000 คน องค์กรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในการประชุม World Congress แห่งรัฐบาลท้องถิ่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (World Congress of Local Governments for a Sustainable Future) ซึ่งเป็นการประชุมสถาปนาองค์กร ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นกว่า 200 แห่งจาก 43 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก

9.Mayors for Peace   

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อให้ตระหนักถึงสันติภาพของโลกที่ยังคงอยู่ด้วยความสามัคคีระหว่างเมืองต่างๆ      ทั่วโลก วันนี้ องค์กร Mayors for Peaceเติบโตขึ้นและมีเมืองสมาชิกกว่า 7,000 เมืองจาก 161 ประเทศและภูมิภาค  ทั่วโลก

 

10.Meeting for Governors and Mayors/Mayors of ASEAN Capitals

การประชุม The First Meeting of Governors/Mayors of the Capitals of ASEAN ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ASEAN Goes Local: Contributing to the ASEAN Community 2015” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2556 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม

 

   11.Metropolis ( World Association of the Major Metropolis ) สมาคมมหานครสำคัญของโลก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกและเป็นกระบอกเสียงให้กับเมืองสมาชิกในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเมืองในเวทีระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง วัตถุประสงค์สำคัญขององค์กรเพื่อสามารถควบคุมการพัฒนาในเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น Metropolis เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศใหญ่ ๆ เช่น UN  WHO World Bank

    

 

 1.  WeGo   

    องค์การ WeGO (World e-Government Organization) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน e-Government และปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเมือง ต่อมาเมื่อปี 2560 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อองค์การเป็น World Smart Sustainable Cities เพื่อให้ตรงตามพันธกิจหลักขององค์การที่ต้องการสร้างความยั่งยืนอย่างชาญฉลาดให้กับเมืองสมาชิก โดยมีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2555

 

 

 

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2555

แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2555

 

แผนงานโครงการด้านต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2556

 1. การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร
 2. การเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ในระดับเมืองกับต่างประเทศ
 3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านองค์กรระหว่างประเทศในระดับเมือง
 4. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและชุมชนชาวต่างประเทศในประเทศไทย
 5. การส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก
 6. การจัดตั้ง ASEAN Cities Forum

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา