นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครเซี่ยงไฮ้

นครเซี่ยงไฮ้ – ภาพโดย Jet Airways

ข้อมูลเมือง

เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณปากแม่น้ำแยงซีและอ่าวหางโจว นครเซี่ยงไฮ้มีอาณาเขตติดกับมณฑลเจียงซูทางด้านทิศเหนือ และมณฑลเจิ้เจียงทางด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้

นครเซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ทั้งสิ้น 6,340.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 17 เขตและ 1 เทศมณฑล ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงพื้นที่เมืองใหม่ผู่ตง หวงผู จิ้งอัน หลีว่าน สวีฮุย หงโข่ว จาเป่ย หยางผู ฉางหนิง ผู่โต๋ว เป่าซาน หมินหาง เจียติ้ง จินซาน ซงเจียง ชิงผู เฝิงเซียน และฉงหมิง

แผนที่นครเซี่ยงไฮ้ – ภาพโดย Peter Fitzgerald

นครเซี่ยงไฮ้แบ่งพื้นที่ประชากรออกเป็น 3 โซน ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่ชานเมือง และพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมือง ซึ่งพื้นที่ชนบทนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของนครเซี่ยงไฮ้ ได้แก่ สิ่งทอ งานเย็บปักถักร้อย ผ้าไหม ปูไข่ฉงหมิง งานสานหญ้าเหลือง งานเหล็กและหัตถกรรม การแกะสลักแป้ง เต้าหู้ยี้ (เต้าหู้จิ้นจิง)

งานสานหญ้าเหลือง – ภาพโดยเขตการปกครองเจียติ้ง นครเซียงไฮ้

ปูไข่ฉงหมิง – ภาพโดย IC/ Global Times

เต้าหู้จิ้นจิง – ภาพโดย Shanghai Daily

ตามแผนแม่บทการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ (ปี ค.ศ. 2017 - 2035) นครเซี่ยงไฮ้มุ่งพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองระดับโลกที่ยอดเยี่ยม เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การขนส่งทางเรือ และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม เพื่อบรรลุเผ้าหมายดังกล่าว รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ลงทุนในภาคเศรษฐกิจ การตลาด การทำให้เมืองมีความเป็นสากล นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาอารยธรรมทางระบบนิเวศ  (ecological civilization development)

ในปี 2562 ท่าเรือนครเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือทางทะเลที่มีขนาดใหญ่และวุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ตามข้อมูลจากสภาการขนส่งทางเรือของโลก (World Shipping Council) ภาพโดย Belt & Road News

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในนครเซียงไฮ้

อุณหภูมิสูงสุด : 33 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     2 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 17 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   74 %
ปริมาณน้ำฝน: 44.7 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 536.0 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  12 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 12 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1017 mbar
ทัศนวิสัย   8 km

 

 จำนวนประชากร:

 24.28 ล้านคน (ปี 2562)

เขตเวลา: 

Shanghai, China (GMT+8)

สกุลเงิน: หยวน (‎CNY)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 21
สนามบิน:

- Shanghai Pudong International Airport (浦东国际机场) (IATA: PVG, ICAO: ZSPD)

 

- Shanghai Hongqiao International Airport (上海虹桥机场) (IATA: SHA, ICAO: ZSSS)

 แหล่งข้อมูล :

- Shanghai Municipal People's Government. 2019. [Online]. [22 April 2019]. Available from: shanghai.gov.cn

 

- Shanghai highlights. 2019. Local Products. [Online]. [23 April 2019]. Available from: shanghaihighlights.com/shanghaishopping/local-                     products.htm

 

- Shanghai Urban Planning and Land Resource Administration Bureau.2019. Shanghai Master Plan 2017-2035. [Online]. [23 April 2019].Available from: shanghai.gov.cn/newshanghai/xxgkfj/2035004.pdf       

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/

 

สถานที่สำคัญ

   

Oriental Pearl Tower - by EXPEDIA TH

The Bund (Wàitan) - by China Tour Guide

สวนหยูว - ภาพโดย Planetware

วัดพระพุทธเจ้าหยก - ภาพโดย Planetware

พิพิธภัณฑ์นครเซี่ยงไฮ้ - ภาพโดย Planetware

จัตุรัสประชาชน - ภาพโดย Planetware

มหาวิหารสวีเจียหุ้ย และโบสถ์เช่อซาน - ภาพโดย  Planetware

พิพิธภัณฑ์ศิลปะจีน - ภาพโดย Planetware

Shanghai Disney Resort – ภาพโดย Shanghai Disneyland

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนายหลี่ หมิงจุน ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้  ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหยาง เสี้ยง (Mr. Yang Xiong) นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตร ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายโจว ป่อ (Mr. Zhou Bo) รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชื่อผู้นำ:                     นายอิ่ง ย่ง (Mr. Ying Yong) นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

เว็บไซต์:                    https://www.shanghai.gov.cn/

Download :            Agreement On the Establishment of Friendship

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 17 ธันวาคม 2555 นายหลี่ หมิงจุน ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นก้าวแรกของการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของทั้งสองเมือง นครเซี่ยงไฮ้  
2 17 - 27 กรกฎาคม 2556 ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 2 คน รวมจำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 9th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้  
3 2 - 6 กันยายน 2556 ข้าราชการกองการต่างประเทศ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้  
4 15 - 25 กรกฎาคม 2557 ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 10th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้  
5 1 - 3 ธันวาคม 2557 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนฉันมิตร นครเซี่ยงไฮ้  
6 16 - 18 ธันวาคม 2557 นายเฉิน ไค รองผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ รวมจำนวน 6 คน หารือเรื่องความร่วมมือ กรุงเทพมหานคร  
7 21 - 31 กรกฎาคม 2558 ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 11th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้  
8 19 เมษายน 2559 นายจาง เซียวสง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะหารือกับนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เรื่องการเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพมหานคร  
9 10 พฤษภาคม 2559 นายหาน เจิ้ง สมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และเข้าร่วมพิธีการลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนาย โจว ป่อ รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ในการลงนามฯ กรุงเทพมหานคร  
10 12 - 22 กรกฎาคม 2559 เยาวชนกรุงเทพมหานคร 5 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 1 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน ณ นครเซี่ยงไฮ้ (12th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp) นครเซี่ยงไฮ้  
11 5 – 9 ธันวาคม 2559 ข้าราชการสำนักอนามัยและกองการต่างประเทศ รวมจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ 2016 International Cooperation Management Program for Asia and Oceania (ICMP) นครเซี่ยงไฮ้  
12 24 - 27 พฤษภาคม 2560 นางว่าน มินมิน รองผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานสารสนเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมประชุมกับสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เตรียมการจัดงาน 2017 Amazing Shanghai Promotion Program ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร  
13 18 - 28 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp นครเซี่ยงไฮ้  
14 25 - 27 สิงหาคม 60 นายจู ยงเล่ย รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมพิธีเปิดงาน 2017 Amazing Shanghai Promotion Program    
15 4 - 8 ธันวาคม 2560 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน จากสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ 2017 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania นครเซี่ยงไฮ้  
16 12 - 16 มีนาคม 2561 ผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้ จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. Zhu Xuzhen (Senior Staff Member) และ Ms. Lin Wang (Deputy Secretary of the Party Working Committee of the North Bund Sub-district, Hongkou District) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation)

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ประเทศไทย

 
17 16 – 27 กรกฎาคม 2561 ข้าราชการ 1 คน และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 4 คน เข้าร่วมโครงการ 14th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp ณ นครเซี่ยงไฮ้

นครเซี่ยงไฮ้

 
18 6 – 11 กันยายน2561 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครนำโดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานด้านต่างประเทศ

นครเซี่ยงไฮ้

 
19 17 – 20 มกราคม 2562 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครนำโดย พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดือนทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุม DeepBlue Panda AI Bus

นครเซี่ยงไฮ้

 
20 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้เดินทางเข้าร่วมงานงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (2019 Sister Cities Week)

กรุงเทพมหานคร

 
21 16 – 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการ 15th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp

นครเซี่ยงไฮ้

 
22 12 – 15 กันยายน 2562 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามข้อเสนอ (Proposal) ก่อตั้งเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมของเมืองพี่เมืองน้องในบริบทนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Network for Joint Promotion of Cultural Tourism in Sister Cities in the Context of the Belt and Road Initiative

นครเซี่ยงไฮ้

 
23 2 – 6 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2019 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania

นครเซี่ยงไฮ้

 
24 6 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้ นำโดยนายหยู่ว เลี่ย (Mr. Yu Lie) รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งนครเซี่ยงไฮ้ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาดูงานด้านการรับมือภัยธรรมชาติ การติดตามความเสี่ยงแบบองค์รวม และการรับมือเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร

 
25 14 พฤษภาคม 2563 นครเซี่ยงไฮ้ได้มอบเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากแบบ N95 (95 Mask) จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น มอบให้กับบุคลากรในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้สำหรับการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร   
26 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งวีดิทัศน์การกล่าวสุนทรพจน์ความยาวประมาณ 4 – 5 นาที เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Sister Cities Cooperation Forum) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการเมืองและความร่วมมือระหว่างเมืองในสภาวะการระบาดใหญ่ (Urban Governance and Cooperation among Cities in the Context of a Pandemic)” กรุงเทพมหานคร  
 27  29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566  คณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ รวม 15 คน มีกำหนดการเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และขอเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน“ลงทุนในเซี่ยงไฮ้ แบ่งปันอนาคต (Invest Shanghai, Sharing the Future)” และกล่าวสุนทรพจน์ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า  กรุงเทพมหานคร   

 

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2566

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา