International Affairs Office, Bangkok Metropolitan Administration

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทริก เฮมเมอร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวชาร์ล็อต เฮลมิงเกอร์ ที่ปรึกษา และนายพิสุทธิ์ สุวรรณสรรคา ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์) รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (นางสาววรนุช สวยค้าข้าว) และนางจิรภิญญา สันนิภางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายอิโนอุเอะ ฮิโรทากะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากสำนักการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการฯ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา