ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดชุดพนักงานขับรถยนต์จำนวน 6 ชุด


ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการขยายตลาดออกสู่ตลาดสากลบนแพลตฟอร์ม...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 ชุด


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ


ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเท...


จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ยี่ห้อ Brother


ประกาศผู้ชนะ M7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN CapitalsGMAC (ด้วยวิธีประ...


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี...


ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง


จัดจ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง


เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7


จ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมื่องพี่เมืองน้อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์...


จ้างเหมาจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials Meeting (SOM) ของเมื...


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ...


จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW และ...


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน ธันวาคม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ลีมูซีนพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ...


ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม กิจกรรมที่จัด...


การเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ สำหรับการรับรองคณะนายกเทศมน...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา