ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา