การจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะชาวต่างประเทศ


การศึกษาดูงานของคณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Mathias Cornivus Collegium Academy สาธารณ...


นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ พรชี...


คณะผู้แทนจากกระทรวงที่ดินและการวางแผนเชิงพื้นที่ สำนักงานที่ดินแห่งชาติ แห่งสาธา...


รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน...


สำนักงานการต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน National Institute...


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Reg...


การจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะชาวต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา