นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง และผู้แทนจากกองรายได้ สำนักการคลัง ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การ J.CLAIR Singapore

นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง และผู้แทนจากกองรายได้ สำนักการคลัง ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การ J.CLAIR Singapore

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการต่างประเทศ นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง และผู้แทนจากกองรายได้ สำนักการคลัง ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การ J.CLAIR Singapore ในโอกาสนี้ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการคลังและระบบภาษีของกรุงเทพมหานคร รวมถึงรายรับ-รายจ่าย และกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (Thailand’s Local Administrative Organisations: LAOs) ซึ่งจะจัดพิมพ์และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นต่อไป 

            องค์การ CLAIR เป็นหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ โดยการสนับสนุนด้านข้อมูลต่างประเทศ การประสานงาน และการพัฒนาบุคลากร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีสำนักงานสาขาในเมืองสำคัญ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย นครนิวยอร์ก กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงโซล กรุงปักกิ่ง นครซิดนีย์ และสิงคโปร์

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา