ข้อมูลความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ/หน่วยงานต่างประเทศ


แผนภูมิภาพสรุปการดำเนินงานด้านต่างประเทศของ สำนักงานการต่างประเทศ กทม.


กิจกรรมภายใต้โครงการคามร่วมมือ Global Future Cities ระหว่างกรุงเทพมหานคร รัฐบาลส...


การขอตรวจลงตรา (Visa)


ข้อมูลประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา


สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย


สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย


เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเท...


เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯ


เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมความร่วมมือกับคณะทูตานุทูต


เอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


Mr. Ichiro Matsui ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชก...


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( นาง ทยา ทีปสุวรรณ) ต้อนรับ นายเอเค ซูซูกิ (Mr. Ei...


เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสวีเดน เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าพบ และเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกร...


เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทร์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา