กิจกรรมความร่วมมือกับคณะทูตานุทูต

กิจกรรมความร่วมมือกับคณะทูตานุทูต

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ
จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตามหลักปฏิบัติเมื่อเอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพำนักในกรุงเทพมหานคร เมื่อถวายสารตราตั้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว จะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ หรือเข้าเยี่ยมอำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง เป็นปกติส่วนความร่วมมือด้านอื่นๆ คือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตในโอกาส ต่างๆ กันเป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา