ข้อมูลด้านการจัดการประชุมระหว่างประเทศหรือนิทรรศการนานาชาติที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ


การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 (the 5th ASEAN Mayors ...


การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of G...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา