เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย

H.E. Mr. Hossein Kamalian เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย

ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้อง อมรพิมาน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 55 เวลา 09.30 น.

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา