Mr. Ichiro Matsui ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี)

Mr. Ichiro Matsui ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี)

วันพุธ ที่ 19 ก.ย. 55 เวลา 11.30 น. Mr. Ichiro Matsui

ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ

รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี)

ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา