เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

H.E. Mr. Lim Jae-hong เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2554

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา