รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( นาง ทยา ทีปสุวรรณ) ต้อนรับ นายเอเค ซูซูกิ (Mr. Eikei Suzuki) ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( นาง ทยา ทีปสุวรรณ) ต้อนรับ นายเอเค ซูซูกิ (Mr. Eikei Suzuki) ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ

วันศุกร์ ที่ 14 ก.ย. 2555 เวลา 11.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 ( นาง ทยา ทีปสุวรรณ) ต้อนรับ  นายเอเค ซูซูกิ (Mr. Eikei Suzuki)

 ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ เข้าหารือด้านอุตสาหกรรม

ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา