เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

H.E. Mr. Marc Michielsen เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และ

หารือเรื่องการปรับปรุงสะพานไทย-เบลเยี่ยม  ณ ห้อง เจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น.

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา