เอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจแห่ง สหราชอาณาจักร

H.E. Mr. Mark Andraw Geoffrey Kent เอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร

เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้อง เจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา