เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทร์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553

เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทร์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553

นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องอัมรินทร์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครหลวงเวียงจันทร์ ในโอกาสที่ปี พ.ศ.2553 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 450  ปีนครหลวงเวียงจันทร์ และการเฉลิมฉลองครบรอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2553

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา