เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายอนิล วาธวา (Mr. Anil Wadhwa) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินเดียเข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2555 เวลา 13.30 น

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา