เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นาย Seiji Kojima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2554

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา