เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสวีเดน เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสวีเดน เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายคลอส มูลีน (H.E. Mr. Klas Molin) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าพบและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้อง อมรพิมาน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 เวลา 13.30 น.

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา