เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าพบ และเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าพบ และเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นาย Peter Chan เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าพบ และเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2555เวลา 15.30 น.

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา