ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณภัยระดับสูง จากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสาธารณภัยกทม. - เมืองดาเวา ฟิลิปปินส์
(4 ธ.ค. 2566) นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานการต่างประเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการ-อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณภัยระดับสูง จากวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติ ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดย พ.ต.ท. ลีโอโปลโด เรซิมิลลา ผู้อำนวยการวิทยาเขตดาเวา ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตพญาไท โดยผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวต้อนรับคณะฯ และขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นได้นำชมวิดีทัศน์แนะนำภารกิจของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร และฟิลิปปินส์ ทั้งในด้านการปฏิบัติการ เช่น ความท้าทายในการเข้าถึงที่เกิดเหตุภายใน 8 นาที การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนโดยส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงการอพยพหนีไฟ ข้อจำกัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลถึงอัตรากำลังของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในตอนท้าย ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำคณะฯ เยี่ยมชมอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร รวมถึงอุปกรณ์และรถดับเพลิงสำหรับการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban search and rescue: USAR) ที่กรุงเทพมหานคร ได้เคยส่งทีมพร้อมอุปกรณ์บางส่วนไปช่วยเหลือบรรเทาเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐทูร์เคีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา