ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำคณะรองนายกฯ ลักเซมเบิร์ก ดูงานเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำคณะรองนายกฯ ลักเซมเบิร์ก ดูงานเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของราชรัฐลักเซมเบิร์กและคณะฯ
และหารือเกี่ยวกับการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งนำชมสาธิตการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รอง      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำและสำนักงานการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ นายซาวีเยร์ เบตแตล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของราชรัฐลักเซมเบิร์ก และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายแพททริค เฮมเมอร์เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองโดยเฉพาะประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเมืองกับการพัฒนาเมืองและการจัดการขยะในแหล่งน้ำ พร้อมทั้งแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะของรัฐลักเชมเบิร์ก โดยมี ดร.ปริญญา    เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารอาคารป๋วย 100 ปีเพื่อประชาชน และความยั่งยืน เข้าร่วมการหารือดังกล่าวในฐานะผู้แทนสถาบันการศึกษาไทย ทั้งนี้ ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของราชรัฐลักเซมเบิร์ก และคณะ ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เพื่อศึกษาดูงานและชมการสาธิตการจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา