สำนักงานการต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA)

สำนักงานการต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA)

วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ข้าราชการจากสำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และข้าราชการจากสำนักงานการต่างประเทศ นำโดยนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบัน National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia (NIPA) และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องหน้าที่ และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำรวมถึงการบำบัดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองในกรุงเทพมหานครโดยรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำเป็นผู้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมและการบำบัดน้ำเสียที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านดังกล่าวร่วมกัน และรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำได้เป็นผู้แทนในการมอบของที่ระลึกให้แก่คณะ และถ่ายภาพร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา