รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. นางสาว Naomi Tokashiki รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดให้คณะฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการให้บริการการจัดเก็บขยะในคลอง โดยมีนางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และนางสุธิศา พรเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งนำคณะฯ ลงเรือเพื่อดูการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะในคลองลาดพร้าว ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานและสำนักงานเขต ห้วยขวาง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา