ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก

ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา