ชื่อเขต/แขวง/ถนน/ซอย/ตรอก

ชื่อ (ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
ซอยบุญอยู่ Soi Bun Yu
ซอยอรรณพนฤมิตร Soi Annop Naruemit
ซอยร่วมมิตร Soi Ruam Mit
ซอยพหลโยธิน ๑ Soi Phahon Yothin 1
ซอยพหลโยธิน ๓ Soi Phahon Yothin 3
ซอยพหลโยธิน ๕ Soi Phahon Yothin 5
ซอยพหลโยธิน ๗ Soi Phahon Yothin 7
ซอยพหลโยธิน ๙ Soi Phahon Yothin 9
ซอยพหลโยธิน ๑๑ Soi Phahon Yothin 11
ซอยพหลโยธิน ๑๓ Soi Phahon Yothin 13
ซอยพหลโยธิน ๑๕ Soi Phahon Yothin 15
ซอยพหลโยธิน ๒ Soi Phahon Yothin 2
ซอยพหลโยธิน ๔ Soi Phahon Yothin 4
ซอยพหลโยธิน ๖ Soi Phahon Yothin 6
ซอยพหลโยธิน ๘ Soi Phahon Yothin 8
ซอยพหลโยธิน ๑๐ Soi Phahon Yothin 10
ซอยพหลโยธิน ๑๒ Soi Phahon Yothin 12
ซอยพหลโยธิน ๑๔ Soi Phahon Yothin 14
ซอยอารีย์ ๑ Soi Ari 1
ซอยอารีย์ ๒ Soi Ari 2
ซอยอารีย์ ๓ Soi Ari 3
ซอยอารีย์ ๔ Soi Ari 4
ซอยอารีย์ ๔ Soi Ari 4
ซอยอารีย์ ๕ Soi Ari 5
ซอยอารีย์ ๕ Soi Ari 5
ซอยเจือจิตร์ Soi Chuea Chit
ซอยชำนาญอักษร Soi Chamnan Akson
ซอยสายลม ๑ Soi Sai Lom 1
ซอยสายลม ๒ Soi Sai Lom 2
ซอยสายลม ๓ Soi Sai Lom 3
ซอยศุภราช ๑ Soi Suppharat 1
ซอยศิรินุพงษ์ Soi Sirinupong
ซอยสามัคคี Soi Samakkhi
ซอยวรสมัย Soi Worasamai
ซอยสันติเสวี ๑ Soi Santi Sewi 1
ซอยเจริญพร ๑ Soi Charoen Phon 1
ซอยเจริญพร ๒ Soi Charoen Phon 2
ซอยประชานิมิตร ๑ Soi Pracha Nimit 1
ซอยสุทธิสารวินิจฉัย ๑ Soi Sutthisan Winitchai 1
ซอยสุทธิสารวินิจฉัย ๒ Soi Sutthisan Winitchai 2
ซอยสุทธิสารวินิจฉัย ๓ Soi Sutthisan Winitchai 3
ซอยอินทามระ ๑ Soi Inthamara 1
ซอยอินทามระ ๑/๑ Soi Inthamara 1/1
ซอยอินทามระ ๓ Soi Inthamara 3
ซอยอินทามระ ๕ Soi Inthamara 5
ซอยอินทามระ ๗ Soi Inthamara 7
ซอยอินทามระ ๙ Soi Inthamara 9
ซอยอินทามระ ๑๑ Soi Inthamara 11
ซอยอินทามระ ๑๓ Soi Inthamara 13
ซอยอินทามระ ๑๕ Soi Inthamara 15
ซอยอินทามระ ๑๗ Soi Inthamara 17
ซอยอินทามระ ๑๙ Soi Inthamara 19
ซอยอินทามระ ๒๑ Soi Inthamara 21
ซอยอินทามระ ๒๓ Soi Inthamara 23
ซอยอินทามระ ๒๕ Soi Inthamara 25
ซอยอินทามระ ๒๗ Soi Inthamara 27
ซอยอินทามระ ๒๙ Soi Inthamara 29
ซอยอินทามระ ๒๙ แยก ๑ Soi Inthamara 29 Yeak 1
ซอยอินทามระ ๒๙ แยก ๓ Soi Inthamara 29 Yeak 3
ซอยอินทามระ ๒๙ แยก ๔ Soi Inthamara 29 Yeak 4
ซอยอินทามระ ๓๑ Soi Inthamara 31
ซอยอินทามระ ๔ Soi Inthamara 4
ซอยอินทามระ ๖ Soi Inthamara 6
ซอยอินทามระ ๘ Soi Inthamara 8
ซอยอินทามระ ๑๐ Soi Inthamara 10
ซอยอินทามระ ๑๒ Soi Inthamara 12
ซอยอินทามระ ๑๔ Soi Inthamara 14
ซอยอินทามระ ๑๖ Soi Inthamara 16
ซอยประดิพัทธ์ ๑ Soi Pradiphat 1
ซอยประดิพัทธ์ ๓ Soi Pradiphat 3
ซอยประดิพัทธ์ ๕ Soi Pradiphat 5
ซอยประดิพัทธ์ ๗ Soi Pradiphat 7
ซอยประดิพัทธ์ ๙ Soi Pradiphat 9
ซอยประดิพัทธ์ ๑๑ Soi Pradiphat 11
ซอยประดิพัทธ์ ๑๓ Soi Pradiphat 13
ซอยประดิพัทธ์ ๑๕ Soi Pradiphat 15
ซอยประดิพัทธ์ ๑๗ Soi Pradiphat 17
ซอยประดิพัทธ์ ๑๙ Soi Pradiphat 19
ซอยประดิพัทธ์ ๒๑ Soi Pradiphat 21
ซอยประดิพัทธ์ ๒๓ Soi Pradiphat 23
ซอยประดิพัทธ์ ๒๕ Soi Pradiphat 25
ซอยประดิพัทธ์ ๒ Soi Pradiphat 2
ซอยประดิพัทธ์ ๔ Soi Pradiphat 4
ซอยประดิพัทธ์ ๖ Soi Pradiphat 6
ซอยประดิพัทธ์ ๘ Soi Pradiphat 8
ซอยประดิพัทธ์ ๑๐ Soi Pradiphat 10
ซอยประดิพัทธ์ ๑๒ Soi Pradiphat 12
ซอยประดิพัทธ์ ๑๔ Soi Pradiphat 14
ซอยประดิพัทธ์ ๑๖ Soi Pradiphat 16
ซอยประดิพัทธ์ ๑๘ Soi Pradiphat 18
ซอยประดิพัทธ์ ๒๐ Soi Pradiphat 20
ซอยรณชัย ๑ Soi Ronnachai 1
ซอยรณชัย ๒ Soi Ronnachai 1
ซอยร่วมมิตร Soi Ruam Mit
ซอยพิบูลวัฒนา ๑ Soi Phibun Watthana 1
ซอยพิบูลวัฒนา ๓ Soi Phibun Watthana 3
ซอยพิบูลวัฒนา ๗ Soi Phibun Watthana 7
ซอยพิบูลวัฒนา ๙ Soi Phibun Watthana 9
ซอยพิบูลวัฒนา ๑๑ Soi Phibun Watthana 11
ซอยพิบูลวัฒนา ๑๓ Soi Phibun Watthana 13
ซอยพิบูลวัฒนา ๔ Soi Phibun Watthana 4
ซอยพิบูลวัฒนา ๖ Soi Phibun Watthana 6
ซอยพิบูลวัฒนา ๘ Soi Phibun Watthana 8
ซอยพิบูลวัฒนา ๑๐ Soi Phibun Watthana 10
ซอยพิบูลวัฒนา ๑๒ Soi Phibun Watthana 12
ซอยพิบูลวัฒนา ๑๔ Soi Phibun Watthana 14
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๑ Soi Ari Samphan 1
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๓ Soi Ari Samphan 3
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๕ Soi Ari Samphan 5
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๗ Soi Ari Samphan 7
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๙ Soi Ari Samphan 9
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๑๑ Soi Ari Samphan 11
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๒ Soi Ari Samphan 2
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๔ Soi Ari Samphan 4
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๖ Soi Ari Samphan 6
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๘ Soi Ari Samphan 8
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๑๐ Soi Ari Samphan 10
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ๑๒ Soi Ari Samphan 12
ซอยศาสนา ๑ Soi Satsana 1
ซอยศาสนา ๓ Soi Satsana 3
ซอยศาสนา ๕ Soi Satsana 5
ซอยศาสนา ๒ Soi Satsana 2
ซอยศาสนา ๔ Soi Satsana 4
ซอยบุญช่วย Soi Bun Chuai
ซอยจันทโรจน์วงศ์ Soi Chantharotwong
ซอย ทรัพย์สมบูรณ์ ๑ Soi Sap Sombun 1
ซอย ทรัพย์สมบูรณ ๒ Soi Sap Sombun 2
ซอย สน.ทุ่งครุ Soi So No Thung Khru
ซอย ละมัย ๒ Soi Lamai 2
ซอย ละมัย ๓ Soi Lamai 3
ซอย ทิพย์วรรณ ๑ Soi Thip Wan 1
ซอย ทิพย์วรรณ ๒ Soi Thip Wan 2
ซอย รุ่งเจริญ Soi Rung Charoen
ซอย ชอบเจริญ Soi Chop Charoen
ซอย บุญชอบ Soi Bun Chop
ซอย พนมไพร ๑ Soi Phanom Phrai 1
ซอย พนมไพร ๒ Soi Phanom Phrai 2
ซอย ทิพย์วรรณ ๓ Soi Thip Wan 3
ซอย ทิพย์วรรณ ๔ Soi Thip Wan 4
ซอย ทิพย์วรรณ ๕ Soi Thip Wan 5
ซอย ทัศนีย์นิเวศน์ ๑ Soi Thatsani Niwet 1
ซอย ทัศนีย์นิเวศน์ ๒ Soi Thatsani Niwet 2
ซอย ทัศนีย์นิเวศน์ ๓ Soi Thatsani Niwet 3
ซอย หาญพงษ์ธรรม Soi Han Phong Tham
ซอย ดาริสลาม Soi Darissalam
ซอย เลียบคลองขวาง Soi Liap Khlong Khwang
ซอย หอวิจิตร ๒ Soi Ho Wichit 2
ซอย หอวิจิตร ๓ Soi Ho Wichit 3
ซอย หอวิจิตร ๔ Soi Ho Wichit 4
ซอย หอวิจิตร ๖ Soi Ho Wichit 6
ซอย หอวิจิตร ๗ Soi Ho Wichit 7
ซอย มหาทรัพย์ทวี Soi Maha Sap Thawi
ซอย ดาวเทียม Soi Dao Thiam
ซอย เที่ยงธรรม Soi Thiang Tham
ซอย ภุมรินทร์ Soi Phummarin
ซอย ซาปัน ๒ Soi Sa Pan 2
ซอย มิตรไมตรี Soi Mit Maitri
ซอย หอมสนิท Soi Hom Sanit
ซอย สันตินารี Soi Santi Nari
ซอย สุดสวาทดิ์ Soi Sut Sawat
ซอย ร.ร.มูฮามดียะห์ ๑ Soi Rong Rian Muhammadiyah 1
ซอย ร.ร.มูฮามดียะห์ ๒ Soi Rong Rian Muhammadiyah 2
ซอย ร.ร.มูฮามดียะห์ ๓ Soi Rong Rian Muhammadiyah 3
ซอย ระดีวงษ์ Soi Radiwong
ซอย ณรงค์มิตร Soi Narong Mit
ซอย รวมน้ำใจ Soi Ruam Nam Chai
ซอย วัจนเดช Soi Watchana Det
ซอย เจริญสุข Soi Charoen Suk
ซอย ละมัย ๑ Soi Lamai 1
ซอย วัดทุ่งครุ Soi Wat Thung Khru
ซอย พึ่งสายบำเพ็ญ Soi Phung Sai Bamphen
ซอย สุภกิจ Soi Supphakit
ถนนพระรามที่ ๖ Thanon Rama VI
ถนนดินแดง Thanon Din Daeng
ถนนพหลโยธิน Thanon Phahon Yothin
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย Thanon Sutthisan Vinitchai
ถนนประดิพัทธ์ Thanon Pradiphat
ถนนนครไชยศรี Thanon Nakhon Chaisi
ถนนย่านพหลโยธิน Thanon Yan Phahon Yothin
ถนนสาลีรัฐวิภาค Thanon Saliratthawiphak
ถนนเศรษฐศิริ Thanon Set Siri
ถนนเศรษฐศิริ ๒ Thanon Set Siri 2
ถนนข้างทางรถไฟสามเสน Thanon Khang Thang Rot Fai Sam Sen
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๓ Soi Rama VI Soi 33
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๕ Soi Rama VI Soi 35
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๗ Soi Rama VI Soi 37
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๙ Soi Rama VI Soi 39
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๔๑ Soi Rama VI Soi 41
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๔๓ Soi Rama VI Soi 43
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๔๕ Soi Rama VI Soi 45
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๒๘ Soi Rama VI Soi 28
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๐ Soi Rama VI Soi 30
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๒ Soi Rama VI Soi 32
ซอยพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔ Soi Rama VI Soi 34
ซอยหม่อมแผ้ว  ๑ Soi Mom Phaew 1
ซอยหม่อมแผ้ว  ๒ Soi Mom Phaew 2
ซอยหม่อมแผ้ว  ๓ Soi Mom Phaew 3
ซอยหม่อมแผ้ว  ๔ Soi Mom Phaew 4
ซอยอรพิน Soi Oraphin
ซอยบุญชูศรี Soi Bun Chu Si
ซอย ประชาอุทิศ ๑๐๓ Soi Pracha Uthit 103
ซอย ประชาอุทิศ ๑๐๕ Soi Pracha Uthit 105
ซอย ประชาอุทิศ ๑๐๗ Soi Pracha Uthit 107
ซอย ประชาอุทิศ ๑๐๙ Soi Pracha Uthit 109
ซอย ประชาอุทิศ ๑๑๑ Soi Pracha Uthit 111
ซอย ประชาอุทิศ ๑๑๓ Soi Pracha Uthit 113
ซอย ประชาอุทิศ ๑๑๕ Soi Pracha Uthit 115
ซอย ประชาอุทิศ ๑๑๗ Soi Pracha Uthit 117
ซอย ประชาอุทิศ ๑๑๙ Soi Pracha Uthit 119
ซอย ประชาอุทิศ ๑๒๑ Soi Pracha Uthit 121
ซอย ประชาอุทิศ ๑๒๓ Soi Pracha Uthit 123
ซอย ประชาอุทิศ ๑๒๕ Soi Pracha Uthit 125
ซอย ประชาอุทิศ ๒๘ Soi Pracha Uthit 28
ซอย ประชาอุทิศ ๓๐ Soi Pracha Uthit 30
ซอย ประชาอุทิศ ๓๒ Soi Pracha Uthit 32
ซอย ประชาอุทิศ ๓๔ Soi Pracha Uthit 34
ซอย ประชาอุทิศ ๓๖ Soi Pracha Uthit 36
ซอย ประชาอุทิศ ๓๘ Soi Pracha Uthit 38
ซอย ประชาอุทิศ ๔๐ Soi Pracha Uthit 40
ซอย ประชาอุทิศ ๔๒ Soi Pracha Uthit 42
ซอย ประชาอุทิศ ๔๔ Soi Pracha Uthit 44
ซอย ประชาอุทิศ ๔๖ Soi Pracha Uthit 46
ซอย ประชาอุทิศ ๔๘ Soi Pracha Uthit 48
ซอย ประชาอุทิศ ๕๐ Soi Pracha Uthit 50
ซอย ประชาอุทิศ ๕๒ Soi Pracha Uthit 52
ซอย ประชาอุทิศ ๕๔ Soi Pracha Uthit 54
ซอย ประชาอุทิศ ๕๖ Soi Pracha Uthit 56
ซอย ประชาอุทิศ ๕๘ Soi Pracha Uthit 58
ซอย ประชาอุทิศ ๖๐ Soi Pracha Uthit 60
ซอย ประชาอุทิศ ๖๒ Soi Pracha Uthit 62
ซอย ประชาอุทิศ ๖๔ Soi Pracha Uthit 64
ซอย ประชาอุทิศ ๖๖ Soi Pracha Uthit 66
ซอย ประชาอุทิศ ๖๘ Soi Pracha Uthit 68
ซอย ประชาอุทิศ ๗๐ Soi Pracha Uthit 70
ซอย ประชาอุทิศ ๗๒ Soi Pracha Uthit 72
ซอย ประชาอุทิศ ๗๔ Soi Pracha Uthit 74
ซอย ประชาอุทิศ ๗๖ Soi Pracha Uthit 76
ซอย ประชาอุทิศ ๗๘ Soi Pracha Uthit 78
ซอย ประชาอุทิศ ๘๔ Soi Pracha Uthit 84
ซอย ประชาอุทิศ ๘๖ Soi Pracha Uthit 86
ซอย ประชาอุทิศ ๘๘ Soi Pracha Uthit 88
ซอย ฉิมกุล Soi Chim Kun
ซอย สงบสุข Soi Sa-ngop Suk
ซอย สุวรรณโพธิ์ Soi Suwanna Pho
ซอย วิเชียร Soi Wichian
ซอย ทัศน์เอี่ยม Soi That Iam
ซอย บดิมิตร Soi Bodi Mit
ซอย ทรัพย์สมบูรณ์ Soi Sap Sombun
ซอย เลียบคลองขวาง Soi Liap Khlong Khwang
ซอย วัฒนวงศ์ Soi Watthana Wong
ซอย หอวิจิตร Soi Ho Wichit
ซอย หอวิจิตร ๕ Soi Ho Wichit 5
ซอย หอวิจิตร ๑๑ Soi Ho Wichit 11
ซอย ซาปัน ๑ Soi Sa Pan 1
ซอย แสงวิมาน Soi Saeng Wiman
ซอย ศรีสมิต Soi Si Samit
ซอย ชมทรัพย์ Soi Chom Sap
ซอย พัฒนะทรัพย์ Soi Phatthana Sap
ซอย แสนสุข Soi Saen Suk
ซอย มิตรสัมพันธ์ Soi Mit Samphan
ซอย ทรัพย์บุญชัย Soi Sap Bun Chai
ซอย มนตรี Soi Montri
ซอย วิทยานันท์ Soi Witthayanan
ซอย ทุ่งเจริญสุข Soi Thung Charoen Suk
ซอย ม.สินทวีสวนธน ๒ Soi Mu Ban Sinthawi Suan  Thon 2
ซอย สบาย Soi Sabai
ซอยจันทน์ ๑๕ Soi Chan 15
ซอยจันทน์ ๑๗ Soi Chan 17
ซอยจันทน์ ๑๙ Soi Chan 19
ซอยจันทน์ ๒๑ Soi Chan 21
ซอยจันทน์ ๒๓ Soi Chan 23
ซอยศรีนคร Soi Si Nakhon
ซอยอมร Soi Amon
ซอยนางลิ้นจี่ ๑ Soi Nang Linchi 1
ซอยนางลิ้นจี่ ๓ Soi Nang Linchi 3
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๗ Soi Rama III Soi 47
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๙ Soi Rama III Soi 49
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๑ Soi Rama III Soi 51
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๓ Soi Rama III Soi 53
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๕ Soi Rama III Soi 55
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๗ Soi Rama III Soi 57
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๙ Soi Rama III Soi 59
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๑ Soi Rama III Soi 61
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๓ Soi Rama III Soi 63
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๕ Soi Rama III Soi 65
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๗ Soi Rama III Soi 67
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๙ Soi Rama III Soi 69
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๑ Soi Rama III Soi 71
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๓ Soi Rama III Soi 73
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๕ Soi Rama III Soi 75
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๗ Soi Rama III Soi 77
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๙ Soi Rama III Soi 79
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๒๖ Soi Rama III Soi 26
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๒๘ Soi Rama III Soi 28
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๐ Soi Rama III Soi 30
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๒ Soi Rama III Soi 32
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๔ Soi Rama III Soi 34
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๖ Soi Rama III Soi 36
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๘ Soi Rama III Soi 38
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๐ Soi Rama III Soi 40
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๒ Soi Rama III Soi 42
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๔ Soi Rama III Soi 44
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๖ Soi Rama III Soi 46
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๘ Soi Rama III Soi 48
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๐ Soi Rama III Soi 50
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๒ Soi Rama III Soi 52
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๔ Soi Rama III Soi 54
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๖ Soi Rama III Soi 56
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๕๘ Soi Rama III Soi 58
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๐ Soi Rama III Soi 60
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๒ Soi Rama III Soi 62
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๔ Soi Rama III Soi 64
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๖ Soi Rama III Soi 66
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๖๘ Soi Rama III Soi 68
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๐ Soi Rama III Soi 70
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๒ Soi Rama III Soi 72
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๗๔ Soi Rama III Soi 74
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๑ Soi Sathu Pradit 1
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓ Soi Sathu Pradit 3
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕ Soi Sathu Pradit 5
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๗ Soi Sathu Pradit 7
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๙ Soi Sathu Pradit 9
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๑๑ Soi Sathu Pradit 11
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๑๓ Soi Sathu Pradit 13
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๑๕ Soi Sathu Pradit 15
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๑๗ Soi Sathu Pradit 17
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๑๙ Soi Sathu Pradit 19
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๑ Soi Sathu Pradit 21
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๓ Soi Sathu Pradit 23
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๕ Soi Sathu Pradit 25
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๗ Soi Sathu Pradit 27
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๙ Soi Sathu Pradit 29
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๑ Soi Sathu Pradit 31
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๓ Soi Sathu Pradit 33
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๕ Soi Sathu Pradit 35
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๗ Soi Sathu Pradit 37
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๙ Soi Sathu Pradit 39
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๐ Soi Sathu Pradit 40
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๓ Soi Sathu Pradit 43
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๕ Soi Sathu Pradit 45
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๗ Soi Sathu Pradit 47
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๙ Soi Sathu Pradit 49
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๑ Soi Sathu Pradit 51
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๓ Soi Sathu Pradit  53
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๕ Soi Sathu Pradit  55
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๗ Soi Sathu Pradit  57
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๔ Soi Sathu Pradit  24
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๖ Soi Sathu Pradit  26
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๒๘ Soi Sathu Pradit  28
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๐ Soi Sathu Pradit  30
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๒ Soi Sathu Pradit  32
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๔ Soi Sathu Pradit  34
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๖ Soi Sathu Pradit  36
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๓๘ Soi Sathu Pradit  38
ซอยสาธุประดิษฐ์ ๔๐ Soi Sathu Pradit  40
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๒ Soi Sathu Pradit  42
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๔ Soi Sathu Pradit  44
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๖ Soi Sathu Pradit  46
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๔๘ Soi Sathu Pradit  48
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๐ Soi Sathu Pradit  50
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๒ Soi Sathu Pradit  52
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๔ Soi Sathu Pradit 54
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๖ Soi Sathu Pradit  56
ซอยสาธุประดิษฐ์  ๕๘ Soi Sathu Pradit  58
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑๘ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 18
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๐ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 20
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๒ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 22
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๔ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๖ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 26
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๒๘ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 28
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๓๐ Soi Naradhiwas Rajanagarindra 30
ซอยโรงเลื่อย Soi Rong Lueai
ซอยจันทน์ ๓ Soi Chan 3
ซอยจันทน์ ๕ Soi Chan 5
ซอยจันทน์ ๗ Soi Chan 7
ซอยเจริญพัฒนา ๓ Soi Charoen Phatthana  3
ซอยอารีย์สโตร์ Soi Ari Store
ซอยเจริญพัฒนา ๔ Soi Charoen Phatthana 4
ซอยวัดทองสัมฤทธิ์ Soi Wat Thong Samrit
ซอยพรหมพิทักษ์ Soi Phrom Phithak
ซอยสวัสดี Soi Sawatdi
ซอยสุขเนตร Soi Suk Net
ซอยจตุพร Soi Chatu Phon
ซอยชมทรัพย์ Soi Chom Sap
ซอยตาลเดี่ยว Soi Tan Diao
ซอยสหกรณ์ Soi Sahakon
ถนนสุขาภิบาล ๓ Thanon Sukhaphiban 3
ถนนสุขาภิบาล ๒ Thanon Sukhaphiban 2
ถนนรามอินทรา ๗๘ Thanon Rarm Intra 78
ซอยธรากร ๒ Soi Tharakon  2
ซอยธรากร ๔ Soi Tharakon 4
ซอยธรากร ๖ Soi Tharakon 6
ซอยคุ้มราษี Soi Khum Rasi
ซอยธรากร ๑ Soi Tharakon  1
ซอยธรากร ๓ Soi Tharakon 3
ซอยธรากร ๕ Soi Tharakon 5
ซอยสามัคคีธรรม Soi Samakkhi Tham
ซอยร.ร.มีนประสาทวิทยา Soi Rong Rian Min Prasat Witthaya
ซอยสมโภชน์ ๒๐๐ ปี Soi Somphot Song Roi Pi
ซอยวิจิตตนันท์ Soi Wichittanan
ซอยพรพรหม Soi Phon Phrom
ซอยหวังพิทักษ์ Soi Wang Phithak
ซอย๐๐๗ Soi Sun Sun Chet
ซอยเจริญพัฒนา Soi Charoen Phatthana
ซอยชุ่มฉ่ำ Soi Chum Cham
ถนนพระรามที่ ๓ Thanon Rama III
ถนนรัชดาภิเษก Thanon Ratchadaphisek
ถนนสาธุประดิษฐ์ Thanon Sathu Pradit
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ Thanon Naradhiwas Rajanagarindra
ถนนจันทน์ Thanon Chan
ถนนนางลิ้นจี่ Thanon Nang Linchi
ถนนนนทรี Thanon Nonsi
ถนนเย็นอากาศ Thanon Yen Akat
ถนนเชื้อเพลิง Thanon Chuea Phloeng
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๒๕ Soi Rama III Soi 25
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๒๗ Soi Rama III Soi 27
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๒๙ Soi Rama III Soi 29
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๑ Soi Rama III Soi 31
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๓ Soi Rama III Soi 33
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๕ Soi Rama III Soi 35
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๗ Soi Rama III Soi 37
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๓๙ Soi Rama III Soi 39
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๑ Soi Rama III Soi 41
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๓ Soi Rama III Soi 43
ซอยพระรามที่ ๓  ซ.๔๕ Soi Rama III Soi 45
ถนนอุณากรรณ Thanon Unakan
ถนนปรินายก Soi Parinayok
ถนนศิริพงษ์ Thanon Siriphong
ซอยโครงการสาย ๒ Soi Khrong Kan Sai 2
ซอยโครงการสาย ๓ Soi Khrong Kan Sai 3
ซอยเทเวศร์ ๑ Soi Thewet 1
ซอยเทเวศร์ ๒ Soi Thewet 2
ซอยเทเวศร์ ๓ Soi Thewet 3
ซอยท่ากลาง Soi Tha Klang
ซอยท่าเตียน Soi Tha Tian
ซอยท่าโรงยา Soi Tha Rong Ya
ซอยทิพย์วารี Soi Thip Wari
ซอยเทศา Soi Thesa
ซอยซอยแยก Soi Yaek
ซอยพระศุลี Soi Phra Suli
ซอยทหารบก Soi Thahan Bok
ซอยข้างวัดตรีทศเทพ Soi Khang Wat Tri Thotsa Thep
ซอยพระยาศรี Soi Phraya Si
ซอยพระสวัสดิ์ Soi Phra Sawat
ซอยวรพงษ์ Soi Wora Phong
ซอยดำเนินกลางใต้ Soi Damnoen Klang Tai
ซอยข้างวัดราชนัดดา Soi Khang Wat Ratchanatda
ซอยแยกซอยวรพงษ์ Soi Yaek Soi Woraphong
ซอยรามบุตรี Soi Ram Buttri
ซอยรามบุตรี Soi Ram Buttri
ซอยเศรษฐการ Soi Setthakan
ซอยศิริชัย Soi Sirichai
ซอยศิริชัย ๑ Soi Sirichai 1
ซอยศิริพัฒน์ Soi Siriphat
ซอยศิริชัย ๒ Soi Sirichai 2
ซอยดำเนินกลางเหนือ Soi Damnoen Klang Nuea
ซอยศิลปากร Soi Silpakorn
ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ Soi Lang Bot Phram
ซอยสุขา ๑ Soi Sukha 1
ซอยซอยแยก ๑ Soi Yaek 1
ซอยซอยแยก ๒ Soi Yaek 2
ซอยสุขา ๒ Soi Sukha 2
ซอยสามยอด Soi Sam Yot
ซอยสำราญราษฎร์ Soi Samran Rat
ซอยสระสง Soi Sa Song
ซอยหน้าวัง Soi Na Wang
ซอยศาลเจ้าบ้านหม้อ Soi San Chao Ban Mo
ซอยพระยาเพชร Soi Phraya Phet
ซอยจินดามณี Soi Chinda Mani
ตรอกไก่แจ้ Trok Kai Chae
ตรอกเขียนนิวาสน์ Trok Khian Niwat
ตรอกครุฑ Trok Khrut
ตรอกนาวา Trok Nawa
ตรอกวัดราชนัดดา Trok Wat Ratchanatda
ตรอกบางขุนพรหม Trok Bang Khun Phrom
ตรอกภาณุมาศ Trok Phanumat
ตรอกวิสูตร Trok Wisut
ตรอกศิลป์ Trok Sin
ตรอกสาเก Trok Sake
ตรอกศิริอำมาตย์ Trok Siri Ammat
ตรอกศาลเจ้าพ่อเสือ Trok San Chao Pho Suea
ตรอกบาศ Trok Bat
ตรอกตึกดิน Trok Tuek Din
ตรอกมหรรณพ Trok Mahannop
ตรอกไข่ Trok Khai
ตรอกราชศักดิ์ Trok Ratchasak
ตรอกเฟื่องทอง Trok Fueang Thong
ซอยชนะสงคราม Soi Chana Songkhram
ซอยนามบัญญัติ Soi Nam Banyat
ตรอกบ้านหล่อ Trok Ban Lo
ตรอกร.ร.นายร้อย จปร. Trok Rong Rian Nai Roi Cho Po Ro
ตรอกโรงไหม Trok Rong Mai
ซอยท่าข้าม Soi Tha Kham
ถนนรามคำแหง Thanon Ramkhamhaeng
ถนนรามอินทรา Thanon Rarm Intra
ถนนเสรีไทย Thanon Seri Thai
ถนนร่มเกล้า Thanon Rom Klao
ถนนสุวินทวงศ์ Thanon Suwinthawong
ถนนหทัยราษฎร์ Thanon Hathai Rat
ถนนพระยาสุเรนทร์ Thanon Phraya Suren
ถนนนิมิตรใหม่ Thanon Nimit Mai
ถนนราษฎร์อุทิศ Thanon Rat Uthit
ถนนประชาร่วมใจ Thanon Pracha Ruam Chai
ถนนบึงขวาง Thanon Bueng Khwang
ถนนบึงกระเทียม Thanon Bueng Krathiam
ถนนคุ้มเกล้า Thanon Khum Klao
ถนนสามวา Thanon Sam Wa
ถนนมีนพัฒนา Thanon Min Phattana
ซอยรามคำแหง ๑๖๔ Soi Ramkhamhaeng 164
ซอยรามคำแหง ๑๖๖ Soi Ramkhamhaeng 166
ซอยรามคำแหง ๑๗๐ Soi Ramkhamhaeng 170
ซอยรามคำแหง  ๑๘๒ Soi Ramkhamhaeng 182
ซอยรามคำแหง ๑๘๕ Soi Ramkhamhaeng 185
ซอยรามคำแหง ๑๘๗ Soi Ramkhamhaeng 187
ซอยรามคำแหง  ๒๐๗ Soi Ramkhamhaeng 207
ซอยรามอินทรา ๘๐ Soi  Rarm Intra 80
ซอยรามอินทรา ๘๖ Soi  Rarm Intra 86
ซอยรามอินทรา ๘๘ Soi  Rarm Intra 88
ซอยรามอินทรา ๑๑๕ Soi  Rarm Intra 115
ซอยรามอินทรา ๑๑๗ Thanon Rarm Intra 117
ซอยรามอินทรา ๑๒๗ Soi  Rarm Intra 127
ซอยวัดปากบึง Soi Wat Pak Bueng
ซอยไพศาล Soi Phaisan
ซอยสุเหร่าบ้านเกาะ Soi Surao Ban Ko
ซอยสุเหร่าคลองสี่ Soi Surao Khlong Si
ซอยสนามกีฬา Soi Sanam Kila
ซอย91 Soi Kao Sip Et
ซอยใจบุญ Soi Chai Bun
ซอยแก้วสวัสดิ์ Soi Kaeo Sawat
ซอยสะแกงาม Soi Sakae Ngam
ซอยบำรุงสุข Soi Bamrung Suk
ซอยกระจ่างจิตร ๑ Soi Krachang Chit 1
ซอยกระจ่างจิตร ๒ Soi Krachang Chit 2
ซอยพรหมพัฒนา Soi Phrom Phatthana
ซอยฉายศรีศิริ Soi Chai Si Siri
ซอยพิมพา Soi Phim Pha
ซอยร่วมสุข Soi Ruam Suk
ซอยธำรงวินิจฉัย Soi Thamrong Winitchai
ซอยสุขสวัสดิ์ Soi Suk Sawat
ซอยวัดศรีกุเรชา Soi Wat Si Kurecha
ซอยปจข. Soi Po Cho Kho
ซอยแสงวิมาน Soi Saeng Wiman
ซอยธรรมมานุสรณ์ Soi Thammanuson
ซอยร่วมมิตร Soi Ruam Mit
ซอยเพชรรัตน์ Soi Phetcharat
ซอยหมอสุชาติ ๑ Soi Mo Suchat 1
ซอยหมอสุชาติ ๒ Soi Mo Suchat 2
ซอยหมอสุชาติ ๓ Soi Mo Suchat 3
ซอยเจริญพัฒนา ๑ Soi Charoen Phatthana  1
ซอยเจริญพัฒนา ๒ Soi Charoen Phatthana  2
ซอยศิริบุตร Soi Siri But
ซอยเอื้ออมรสุขคอนโด Soi Uea Amon Suk Condo
ซอยเปรมฤทัย ๓ สะพานใหญ่ Soi Prem Ruethai 3 Saphan Yai
ซอยเปรมฤทัย ๒ สะพานเล็ก Soi Prem Ruethai 2 Saphan Lek
ถนนราชดำเนินกลาง Thanon Ratchadamnoen Klang
ถนนราชดำเนินนอก Thanon Ratchadamnoen Nok
ถนนกษาปณ์ Thanon Kasap
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ Thanon Wisut Kasat
ถนนเจริญกรุง Thanon Charoen Krung
ถนนกรุงเกษม Thanon Krung Kasem
ถนนบวรนิเวศน์ Thanon Bowon Niwet
ถนนประชาธิปไตย Thanon Prachathipatai
ถนนบำรุงเมือง Thanon Bamrung Mueang
ถนนดินสอ Thanon Dinso
ถนนพระสุเมรุ Thanon Phra Sumen
ถนนพระสุเมรุ Thanon Phra Sumen
ถนนพระจันทร์ Thanon Phra Chan
ถนนมหาไชย Thanon Maha Chai
ถนนมหาราช Thanon Maha Rat
ถนนมหาราช Thanon Maha Rat
ถนนราชินี Thanon Rachini
ถนนราชินี Thanon Rachini
ถนนสิบสามห้าง Thanon Sip Sam Hang
ถนนสามเสน Thanon Samsen
ถนนสนามไชย Thanon Sanam Chai
ถนนหน้าพระลาน Thanon Na Phra Lan
ถนนหลักเมือง Thanon Lak Mueang
ถนนทรงวาด Thanon Song Wat
ถนนเจ้าฟ้า Thanon  Chao Fa
ถนนจักรพงษ์ Thanon Chakrabongse
ถนนท้ายวัง Thanon Thai Wang
ถนนพาหุรัด Thanon Phahurat
ถนนพระอาทิตย์ Thanon Phra Athit
ถนนราชบพิตร Thanon Ratchabophit
ถนนสามพระยา Thanon Sam Phraya
ถนนไกรสีห์ Thanon Kraisi
ถนนเชตุพน Thanon Chetuphon
ถนนสำเพ็ง Thanon Sampheng
ถนนบ้านหม้อ Thanon Ban Mo
ถนนซ.แยกถนนมหาไชย Thanon Soi Yaek Thanon Maha Chai
ถนนแยกซอยพระสวัสดิ์ Thanon Yaek Soi Phra Sawat
ถนนแยกซอยพระสวัสดิ์ Thanon Yaek Soi Phra Sawat
ถนนหน้าพระธาตุ Thanon Na Phra That
ถนนหลังวัดตรีทศเทพ Thanon Lang Wat Tri Thotsa Thep
ถนนกัลยานไมตรี Thanon Kanlayana Maitri
ถนนข้าวสาร Thanon Khao San
ถนนตะนาว Thanon Tanao
ถนนตีทอง Thanon Ti Thong
ถนนบูรณะศาสตร์ Thanon Burana Sat
ถนนพายัพ Thanon Phayap
ถนนหลวง Thanon Luang
ถนนพระพิทักษ์ Thanon Phra Phithak
ถนนมหรรณพ Thanon Mahannop
ถนนภาณุรังษี Thanon Phanu Rangsi
ถนนภาณุพันธ์ Thanon Phanu Phan
ถนนจักรเพชร Thanon Chakkraphet
ถนนตานี Thanon Tani
ถนนตรีเพชร Thanon Tri Phet
ถนนบุญศิริ Thanon Bun Siri
ถนนบูรพา Thanon Burapha
ถนนบูรพาภิรมย์ Thanon Burapha Phirom
ถนนแพร่งนรา Thanon Phraeng Nara
ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ Thanon Phraeng Sanphasat
ถนนพีระพงษ์ Thanon Phiraphong
ถนนเฟื่องนคร Thanon Fueang Nakhon
ถนนแพร่งภูธร Thanon Phraeng Phuthon
ถนนใต้สะพานพุทธ Thanon Tai Saphan Phut
ถนนสราญรมย์ Thanon Saranrom
ถนนลงท่า Thanon Long Tha
ถนนลำพู Thanon Lamphu
ถนนพระพินิจ Thanon Phra Phinit
ถนนหน้าทับเผย Thanon Na Hap Phoei
ถนนอัษฎางค์ Thanon Atsadang
ถนนเยาวราช Thanon Yaowarat
ถนนบ้านหม้อ Thanon Ban Mo
ซอยประดับสุข Soi Pradap Suk
ซอยมั่นคง Soi Man Khong
ซอยประเสริฐ Soi Prasoet
ซอยชิ้นศิริ Soi Chin Siri
ซอยไพรยรัตน์ Soi Phraiyarat
ซอยพวงวาศ Soi Phuang Wat
ซอยเอื้ออมรสุข ๓ Soi Uea Amon Suk 3
ซอยเอื้ออมรสุข ๔ Soi Uea Amon Suk 4
ซอยสองพี่น้อง Soi Song Phi Nong
ซอยนพรัตน์ Soi Noppharat
ซอยมิตรพัฒนา Soi Mit Phatthana
ซอยมาลีอนุสรณ์ Soi Mali Anuson
ซอยจุฬาลงกรณ์ ๑๐๑ Soi Chulalongkorn 101
ซอยบุญสนอง Soi Bun Sanong
ซอยเจียรไน Soi Chiaranai
ซอยเพลินฤทัย Soi Phloen Ruethai
ซอยพุ่มสุข Soi Phum Suk
ซอยพรเทวี ๑ Soi Phon Thewi 1
ซอยพรเทวี ๒ Soi Phon Thewi 2
ซอยม.เมืองทอง ๔ Soi Mu Ban Mueang Thong 4
ซอยเถาบุญญานนท์ Soi Thaobunya  non
ซอยเถาบุญญานนท์ Soi Thaobunya  non
ซอยประวิทย์ Soi Prawit
ซอยพระครูสตาร์นันทมุณี ๒ Soi Phra Khru Sata Nanthamuni 2
ซอยพันธมิตร Soi Phanthamit
ซอยนพมาศ Soi Noppha Mat
ซอยชวนชื่น Soi Chuan Chuen
ซอยโรงเจ Soi Rong Che
ซอยโรงเจ Soi Rong Che
ซอยวัดธรรมมงคล Soi Wat Tham Mongkhon
ซอยม.รังษิยา Soi Mu Ban Rangsiya
ซอยสมุนไพรแจ่มจันทร์ Soi Samun Phrai Chaem Chan
ซอยสาธิตพัฒนา Soi Sathit Phatthana
ซอยจุฬา ๓ Soi Chula 3
ซอยม.ไทยลานนา Soi Mu Ban Thai Lanna
ซอยม.เทพทอง Soi Mu Ban Thep Thong
ซอยม.ทับแก้ว ๑ Soi Mu Ban Thep Kaeo 1
ซอยม.ทับแก้ว ๑ Soi Mu Ban Thap Kaeo 1
ซอยพ่วงอุทิศ Soi Phuang  Uthit
ซอยพูนทรัพย์ Soi Phun Sap
ซอยวัดธรรมมงคล Soi Wat Tham Mongkhon
ซอยเจียมอุดม ๑ Soi Chiam Udom 1
ซอยเจียมอุดม ๓ Soi Chiam Udom 3
ซอยขวัญเรือน Soi Khwan Ruean
ซอยบุญกุศล Soi Bun Kuson
ซอยสุขนิรันดร์ Soi Suk Niran
ซอยม. รุ่งเจริญ Soi Mu Ban Rung Charoen
ซอยจุฬา ๒ Soi Chula 2
ซอยจุฬา ๓ Soi Chula 3
ซอยม.ทับแก้ว Soi Mu Ban Thap Kaeo
ซอยม.ทับแก้ว Soi Mu Ban Thap Kaeo
ซอยสันติสุข Soi Santi Suk
ซอยปรีชาพรเทพ Soi Pricha Phonthep
ซอยกลับเพิ่มพูน Soi Klap Phoem Phun
ซอยชัยนาม Soi Chai Nam
ซอยช้างเกตุ ๒ Soi Chang Ket 2
ซอยม.สุขใจ Soi Mu Ban Suk Chai
ซอยม.สุขใจ Soi Mu Ban Suk Chai
ซอยธานีพัฒนา ๔ Soi Thani Phatthana 4
ซอยธานีพัฒนา ๕ Soi Thani Phatthana 5
ซอยธานีพัฒนา ๖ Soi Thani Phatthana 6
ซอยอินทิรา Soi Inthira
ซอยธานีพัฒนา ๗ Soi Thani Phatthana 7
ซอยร่วมสามัคคี Soi Ruam Samakkhi
ซอยสามพี่น้อง Soi Sam Phi Nong
ซอยสุภาพงษ์ ๓ Soi Supha Phong 3
ซอยสุภาพงษ์ ๔ Soi Supha Phong 4
ซอยจุฬา ๔ Soi Chula 4
ซอยพรชัย Soi Phon Chai
ซอยปราโมทย์ Soi Pramot
ซอยช้างเกตุ ๑ Soi Chang Ket 1
ซอยธานีพัฒนา ๑ Soi Thani Phatthana 1
ซอยธานีพัฒนา ๒ Soi Thani Phatthana 2
ซอยธานีพัฒนา ๓ Soi Thani Phatthana 3
ซอยศรีสุวรรณ Soi Si Suwan
ซอยยศศักดิ์นิเวศน์ Soi Yot Sak Niwet
ซอยสุภาพงษ์ ๒ Soi Supha Phong 2
ซอยสุภาพงษ์ ๑ Soi Supha Phong 1
ซอยสุภาพงษ์ Soi Supha Phong
ซอยชุมชนเซ่งไพเราะ ๑ Soi Chum Chon Seng Phairo 1
ซอยชุมชนเซ่งไพเราะ ๒ Soi Chum Chon Seng Phairo 2
ซอยชุมชนเซ่งไพเราะ ๓ Soi Chum Chon Seng Phairo 3
ซอยร่วมน้ำใจ Soi Ruam Namchai
ซอยม.รุ่งเจริญ Soi Mu Ban Rung Charoen
ซอยม.รุ่งเจริญ Soi Mu Ban Rung Charoen
ซอยม.ปิติ Soi Mu Ban Piti
ซอยวันกิติ Soi Wan Kiti
ซอยเกตุวงศ์ ๒ Soi Ket Wong 2
ซอยม.โฮมอเวนิว Soi Mu Ban Home Avenue
ซอยพุทธวิถี ๑ Soi Phuttha Withi 1
ซอยพุทธวิถี ๒ Soi Phuttha Withi 2
ซอยมีลาภ Soi Mi Lap
ซอยอัศวอินทรา Soi Atsawa Inthra
ซอยอนุบาลปราณี Soi Anuban Prani
ซอยเชลียง ๓ Soi Chaliang 3
ซอยเชลียง ๕ Soi Chaliang 5
ซอยมหาธานีนิเวศน์ Soi Maha Thani Niwet
ซอยม.ศรัญจิต ๓ Soi Mu Ban Saran Chit 3
ซอยประวิทย์และเพื่อน Soi Prawit Lae Phuean
ซอยไม้กั้น Soi Mai Kan
ซอยริมรั้วโรงกลั่น Soi Rim Rua Rong Klan
ซอยศิริพจน์ Soi Siri Phot
ซอยวัฒนคาม Soi Watthanakham
ซอยวัฒนคาม ๒ Soi Watthanakham 2
ซอยศรีศิริ Soi Si Siri
ซอยทองอยู่ Soi Thong Yu
ซอยศรีสุกรีนิเวศน์ Soi Si Sukri Niwet
ซอยอ่อนนุช ๔ Soi On Nut 4
ซอยพึ่งมี Soi Phueng Mi
ซอยสุคนธชาติ Soi Sukhonthachat
ซอยสุคนธชาติ Soi Sukhonthachat
ซอยแสงเดือน Soi Saeng Duean
ซอยแสงตะวัน Soi Saeng Tawan
ซอยสายณรงค์ Soi Sai Narong
ซอยปุณณวิถี Soi Punnawithi
ซอยวชิรธรรมสาธิต Soi Wachiratham Sathit
ซอยอุดมสุข Soi Udom Suk
ซอยรัตนพราหมณ์ Soi Rattana Phram
ซอยสายทิพย์ Soi Sai Thip
ซอยจิตตพงษ์ Soi Chitta Phong
ซอยสุขเวศน์ Soi Sukkha Wet
ซอยสุคนธชาติ ๓ Soi Sukhontha  chat 3
ซอยอัตโนมัติ Soi Attanomat
ซอยสามภพนฤมิตร Soi Sam Phop Narue Mit
ซอยริมทางด่วน Soi Rim Thang Duan
ซอยสยามชินวัตร Soi Sayam Chinnawat
ซอยสังขยา Soi Sangkhaya
ซอยวันทนากรณ์ Soi Wanthanakon
ซอยวัดบุญรอดธรรมาราม Soi Wat Bun Rot Thammaram
ซอยเปรมฤทัย ๑ Soi Prem Ruethai 1
ซอยเปรมฤทัย ๒ Soi Prem Ruethai 2
ซอยเปรมฤทัย ๓ Soi Prem Ruethai 3
ซอยเปรมฤทัย ๔ Soi Prem Ruethai 4
ซอยตากพริ้ง Soi Tak Phring
ซอยพรพิบูลย์ Soi Phon Phibun
ซอยร.ร.สวนนันทวัน Soi Rong Rian Suan Nanthawan
ซอยอู่รถเมล์ขาว Soi U Rot Mail Khao
ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ Soi Phong Wet Anuson
ซอยวัฒนาสมบัติ Soi Watthana Sombat
ซอยพูนสิน Soi Phun Sin
ซอยราชครู Soi Ratchakhru
ซอยเอื้ออมรสุข Soi Uea Amon Suk
ซอยเอื้ออมรสุข ๒ Soi Uea Amon Suk 2
ซอยเริงนิมิตร Soi Roeng Nimit
ซอยพึ่งพระธรรม Soi Phueng Phra Tham
ซอยมีสุข Soi Mi Suk
ซอยทวีลาภ Soi Thawi Lap
ซอยขวัญนิดา Soi Khwan Nida
ซอยเลิกเที่ยง Soi Loek Thiang
ซอยม.เมืองงาม Soi Mu Ban Mueang Ngam
ซอยนิรันดร์ชัย Soi Niranchai
ซอยเยี่ยมเจริญสุข ๑ Soi Yiam Charoen Suk 1
ซอยเยี่ยมเจริญสุข ๒ Soi Yiam Charoen Suk 2
ซอยพงษ์สังข์ Soi Phong Sang
ซอยว.ราษฎร์ศรัทธาธรรม Soi Wat Rat Sattha Tham
ซอยสุคนธชาติ ๑ Soi Sukhontha  chat 1
ซอยสุคนธชาติ ๒ Soi Sukhontha  chat 2
ซอยสุคนธชาติ ๓ Soi Sukhontha  chat 3
ซอยสุคนธชาติ ๔ Soi Sukhontha  chat 4
ซอยอุบลอ่อน Soi Ubon On
ซอยอุบลอ่อน ๒ Soi Ubon On 2
ซอยอุบลอ่อน ๓ Soi Ubon On 3
ซอยอุบลอ่อน ๔ Soi Ubon On 4
ซอยอุบลอ่อน ๕ Soi Ubon On 5
ซอยแย้มสรวล ๑ Soi Yaem Suan 1
ซอยแย้มสรวล ๒ Soi Yaem Suan 2
ซอยอยู่เจริญ Soi Yu Charoen
ซอยร่วมจิต Soi Ruam Chit
ซอยทวีสุข Soi Thawi Suk
ซอยสาหร่ายทองคำ Soi Sarai Thong Kham
ซอยเปี่ยมสุข Soi Piam Suk
ซอยนิรันดร์อพาร์ทเม้นท์ Soi Niran Apartment
ซอยกลั่นกล้าอนุสรณ์ Soi Klan Kla Anuson
ซอยบุญทิพย์ Soi Bun Thip
ซอยเชื้อสุวรรณ ๒ Soi Chuea Suwan 2
ซอยเชื้อสุวรรณ ๑ Soi Chuea Suwan 1
ซอยปั้นสิน ๒ Soi Pan Sin 2
ซอยปั้นสิน ๑ Soi Pan Sin 1
ซอยนิรันดร์วิลล่า Soi Niran Villa
ซอยนิรันดร์คอนโด Soi Niran Condo
ซอยเถาบุญญานนท์ Soi Thaobunya  non
ซอยพระครูสตาร์นันทมุณี ๑ Soi Phra Khru Sata Nanthamuni 1
ซอยภู่รอด Soi Phu Rot
ซอยพุทธรักษา Soi Phuttha Raksa
ซอยชื่นระเบียบ Soi Chuen Rabiap
ซอยจรัญวิลล่า ๓ Soi Charan Villa 3
ซอยวัดกำแพง Soi Wat Kamphaeng
ซอยอวยพร Soi Uai Phon
ซอยกลางสวน Soi Klang Suan
ซอยพานิช ๒ Soi Panit 2
ซอยสันติสุข Soi Santi Suk
ซอยบ้านเรา Soi Ban Rao
ซอยม.พัฒนธน Soi Mu Ban Phatthanathon
ซอยโรงไก่ Soi Rong Kai
ซอยม.แคทรียา Soi Mu Ban Cathreeya
ซอยทรัพย์สุนันท์ Soi Sap Sunan
ซอยรักษาวงศ์ Soi Raksa Wong
ซอยบุญตา Soi Bun Ta
ซอยสุทธิ Soi Sutthi
ซอยผู้ใหญ่ทวี Soi Phuyai Thawi
ซอยเพชรเกษม ๒๔ Soi Phet Kasem 24
ซอยเพชรเกษม ๒๔/๑ Soi Phet Kasem 24/1
ซอยเพชรเกษม ๒๖ Soi Phet Kasem 26
ซอยเพชรเกษม ๒๘ Soi Phet Kasem 28
ซอยเพชรเกษม ๓๐ Soi Phet Kasem 30
ซอยเพชรเกษม ๓๒ Soi Phet Kasem 32
ซอยเพชรเกษม ๓๔ Soi Phet Kasem 34
ซอยเพชรเกษม ๓๖ Soi Phet Kasem 36
ซอยเพชรเกษม ๓๖/๑ Soi Phet Kasem 36/1
ซอยเพชรเกษม ๓๘ Soi Phet Kasem 38
ซอยเพชรเกษม ๔๐ Soi Phet Kasem 40
ซอยเพชรเกษม ๔๒ Soi Phet Kasem 42
ซอยเพชรเกษม ๔๔ Soi Phet Kasem 44
ซอยเพชรเกษม ๔๖ Soi Phet Kasem 46
ซอยเพชรเกษม ๔๖/๑ Soi Phet Kasem 46/1
ซอยเพชรเกษม ๔๖/๒ Soi Phet Kasem 46/2
ซอยเพชรเกษม ๔๖/๓ Soi Phet Kasem 46/3
ซอยเพชรเกษม ๔๘ Soi Phet Kasem 48
ซอยเพชรเกษม ๔๘/๑ Soi Phet Kasem 48/1
ซอยเพชรเกษม ๕๐ Soi Phet Kasem 50
ซอยเพชรเกษม ๕๐/๑ Soi Phet Kasem 50/1
ซอยเพชรเกษม ๕๐/๒ Soi Phet Kasem 50/2
ซอยเพชรเกษม ๕๐/๓ Soi Phet Kasem 50/3
ซอยเพชรเกษม ๕๐/๔ Soi Phet Kasem 50/4
ซอยเพชรเกษม ๕๒ Soi Phet Kasem 52
ซอยเพชรเกษม ๕๔ Soi Phet Kasem 54
ซอยเพชรเกษม ๕๖ Soi Phet Kasem 56
ซอยเพชรเกษม ๕๘ Soi Phet Kasem 58
ซอยเพชรเกษม ๕๘/๑ Soi Phet Kasem 58/1
ซอยเพชรเกษม ๖๐ Soi Phet Kasem 60
ซอยเพชรเกษม ๖๐/๑ Soi Phet Kasem 60/1
ซอยเพชรเกษม ๖๐/๒ Soi Phet Kasem 60/2
ซอยเพชรเกษม ๖๐/๓ Soi Phet Kasem 60/3
ซอยเพชรเกษม ๖๒ Soi Phet Kasem 62
ถนนถ.ทรัพย์สินบางขุนเทียน Thanon Thanon Sap Sin Bang Khun Thian
ซอยนวลนรดิศ Soi Nuan Noradit
ซอยกิ่งเพชร Soi King Phet
ซอยปุณยฤทธิ์เสนีย์ Soi Punya Ritthi Seni
ซอยนพมาศ Soi Nopphamat
ซอยวัดอ่างแก้ว Soi Wat Ang Kaeo
ซอยวิเศษนิยม ๑ Soi Wiset Niyom 1
ซอยอุ่นพิพัฒน์ Soi Un Phiphat
ซอยวิเศษนิยม Soi Wiset Niyom
ซอยสัจจะ Soi Satja
ซอยคานเรือ Soi Khan Ruea
ซอยชุมชนแสงหิรัญ Soi Chum Chon Saeng Hiran
ซอยวัดทองศาลางาม Soi Wat Thong Sala Ngam
ซอยกิ่งเกษม Soi King Kasem
ซอยลักขณารมย์ Soi Lakkhanarom
ซอยโสภณ Soi Sophon
ซอยประชัน Soi Prachan
ซอยชุ่มฤดี Soi Chum Ruedi
ซอยเสริมมิตร Soi Soem Mit
ซอยสุภาพ Soi Suphap
ซอยเบญจะ Soi Bencha
ซอยพระเหมเจียร Soi Phra Hemmachian
ซอยเกศสุวรรณ Soi Ket Suwan
ซอยร.ร.ชาญกิจวิทยา Soi Rong Rian Chan Kit Witthaya
ซอยสะพานไม้ Soi Saphan Mai
ซอยสวนอ้อย Soi Suan Oi
ซอยว.จันทร์ประดิษฐาราม Soi Wat Chan Pradittharam
ซอยโรงหล่อ Soi Rong Lo
ซอยเจริญสุข Soi Charoen Suk
ซอยทิพย์นิยม ๒ Soi Thip Niyom 2
ซอยสวัสดี Soi Sawatdi
ซอยเกษมสุข Soi Kasem Suk
ซอยจำรัส Soi Chamrat
ซอยวงศ์ดอกไม้ Soi Wong Dok Mai
ซอยม.ศุภภาลัย Soi Mu Ban Suphalai
ซอยม.การ์ดิเนียวิลล์ Soi Mu Ban Gardenia Ville
ซอยวัดมะพร้าวเตี้ย Soi Wat Maphrao  Tia
ซอยสืบสุข ๑,๒ Soi Suep Suk 1,2
ซอยเจริญวิถี Soi Charoen Withi
ซอยสมสมาน Soi Som Saman
ซอยพูนบำเพ็ญ Soi Phun Bamphen
ซอยวัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร Soi Wat Thammat Nakbun Petro
ซอยวัดตะล่อม Soi Wat Talom
ซอยร่วมพิบูลย์ Soi Ruam Phibun
ซอย๒๐๐ ปี Soi Song Roi Pi
ซอยม.นวมประดิษฐ์ Soi Mu Ban Nuam Pradit
ซอยธนทรัพย์ Soi Thana Sap
ซอยวัดพิกุล Soi Wat Phikun
ซอยชัยพานิชย์ Soi Chaiya Phanit
ซอยจรัลวิลล่า ๑๓ Soi Charan Villa 13
ซอยคนธชาติ Soi Khonthachat
ซอยวี อาร์ วิลเลจ Soi V R Village
ซอยก้าวหน้า ๑ Soi Kao Na 1
ซอยชัยสงวน Soi Chai Sa-ngaun
ซอยก้าวหน้า ๒ Soi Kao Na 2
ซอยเพิ่มสุข Soi Phoem Suk
ซอยศุภนิมิตร Soi Supphanimit
ซอยปิ่นประไพ Soi Pin Praphai
ซอยม.นิศาชล Soi Mu Ban Nisachon
ซอยม.ธารทองวิลล่า Soi Mu Ban Than Thong Villa
ซอยลุงถม Soi Lung Thom
ซอยเอี่ยมวิจิตร Soi Iam Wichit
ซอยสนเจริญ Soi Son Charoen
ซอยสามประดู่ Soi Sam Pradu
ซอยสวัสดิ์ชัย Soi Sawat Chai
ซอยทองสุก Soi Thong Suk
แขวงคลองสิบสอง Khwaeng Khlong Sip Song
แขวงโคกแฝด Khwaeng Khok Faet
แขวงลำผักชี Khwaeng Lam Phak Chi
แขวงลำต้อยติ่ง Khwaeng Lam Toiting
แขวงทุ่งสองห้อง Khwaeng Thung Song Hong
แขวงตลาดบางเขน Khwaeng Talat Bang Khen
แขวงห้วยขวาง Khwaeng Huai Khwang
แขวงสามเสนนอก Khwaeng Sam Sen Nok
เขตคลองเตย Khlong Toei District
เขตคลองสาน Khlong San District
เขตคลองสามวา Khlong Sam Wa District
เขตคันนายาว Khan Na Yao District
เขตจตุจักร Chatuchak District
เขตจอมทอง Chom Thong District
เขตดอนเมือง Donmueang District
เขตดินแดง Din Daeng District
เขตดุสิต Dusit District
เขตตลิ่งชัน Taling Chan District
เขตทวีวัฒนา Thawi Watthana District
เขตทุ่งครุ Thung Khru District
เขตธนบุรี Thon Buri District
เขตบางกะปิ Bang Kapi District
เขตบางกอกน้อย Bangkok Noi District
เขตบางกอกใหญ่ Bangkok Yai District
เขตบางขุนเทียน Bang Khun Thian District
เขตบางเขน Bang Khen District
เขตบางคอแหลม Bang Kho Laem District
เขตบางแค Bang Khae District
เขตบางซื่อ Bang Sue District
เขตบางนา Bang Na District
เขตบางพลัด Bang Phlat District
เขตบึงกุ่ม Bueng Kum District
เขตปทุมวัน Pathum Wan District
เขตประเวศ Prawet District
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย Pom Prap Sattru Phai District
เขตพญาไท Phaya Thai District
เขตพระนคร Phra Nakhon District
เขตพระโขนง Phra Khanong District
เขตภาษีเจริญ Phasi Charoen District
เขตมีนบุรี Min Buri District
เขตยานนาวา Yan Nawa District
เขตราชเทวี Ratchathewi District
เขตราษฎร์บูรณะ Rat Burana District
เขตลาดกระบัง Lat Krabang District
เขตลาดพร้าว Lat Phrao District
เขตวังทองหลาง Wang Thonglang District
เขตวัฒนา Vadhana District
เขตสะพานสูง Saphan Sung District
เขตสาทร Sathon District
เขตสายไหม Sai Mai District
เขตสัมพันธวงศ์ Samphanthawong District
เขตสวนหลวง Suan Luang District
เขตหนองแขม Nong Khaem District
เขตหนองจอก Nong Chok District
เขตหลักสี่ Lak Si District
เขตห้วยขวาง Huai Khwang District
ถนนเพชรเกษม Thanon Phet Kasem
ถนนบางแวก Thanon Bang Waek
ถนนเทอดไท Thanon Thoet Thai
ถนนศาลธนบุรี Thanon San Thon Buri
ซอยเพชรเกษม ๑๙ Soi Phet Kasem 19
ซอยเพชรเกษม ๑๙/๑ Soi Phet Kasem 19/1
ซอยเพชรเกษม ๑๙/๒ Soi Phet Kasem 19/2
ซอยเพชรเกษม ๑๙/๓ Soi Phet Kasem 19/3
ซอยเพชรเกษม ๒๑ Soi Phet Kasem 21
ซอยเพชรเกษม ๒๓ Soi Phet Kasem 23
ซอยเพชรเกษม ๒๕ Soi Phet Kasem 25
ซอยเพชรเกษม ๒๕/๑ Soi Phet Kasem 25/1
ซอยเพชรเกษม ๒๕/๒ Soi Phet Kasem 25/2
ซอยเพชรเกษม ๒๕/๓ Soi Phet Kasem 25/3
ซอยเพชรเกษม ๒๕/๔ Soi Phet Kasem 25/4
ซอยเพชรเกษม ๒๕/๕