ข่าวเด่น


นางซาร่าห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาปร...


(18 ก.ย.65) เวลา 06.00 น. : นายชัชชาติ สิท...


นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุ...


    ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการก...


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานการต่างประเทศได้...


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนห...


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชัชชาติ...


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.45 น. นายชัชชาติ...


  นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วย...


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรก...


เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชชาติ...


เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายชัชชาติ ...


เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ...


เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัชชาติ ...


              &nb...


              &nb...


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายศานนท์...


  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไว...


นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุง...


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 16.0...


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. นางสาวอาทิต...


สำนักงานการต...


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. นา...


      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา ...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา