ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานการต่างประเทศได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้...


กทม.เอาใจคนรักสตรอว์เบอร์รี ร่วมกับเมืองนนซาน สาธารณรัฐเกาหลี จัดงาน "สตรอว์เบอร...


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วม โครงการพัฒนาเยาวชนร่...


ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า...


ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อเยาวชนผู...


ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อเยาวชนผู้มีสิทธ...


สำนักงานการต่างประเทศ กทม. ร่วมกับกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงอูลานบาตอร์ ประ...


สำหรับน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี สำนักงานการต่างประเทศ กรุง...


โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.


สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนขอเชิญร่วมงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง “การป้องกันการเลือ...


สำนักงานการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสั...


นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


บัดนี้ การคัดเลือกเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อเย...


ด้วยปรากฏว่า สำนักงานการต่างประเทศได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ...


ตามที่ สำนักงานการต่างประเทศได้ประกาศรับสมัครเยาวชนระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์...


ด้วยปรากฏว่า สำนักงานการต่างประเทศได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประชุ...


บัดนี้ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประชุม ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ...


สำนักงานการต่างประเทศมีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น...


การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for...


นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกร...


สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร แอร์บัส ภาคเอกชนของ...


19 ต.ค. 65 นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเก...


Mr. Kardir Van Lohuizen ช่างภาพชาวดัตช์ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โ...


ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Coll...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา