ข่าวประชาสัมพันธ์


Mr. Kardir Van Lohuizen ช่างภาพชาวดัตช์ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โ...


ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Coll...


ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น”การประเมินผลสัมฤทธิ์พ...


สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความย...


According to data from the air quality monitoring system in Bangkok from Decembe...


การประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS...


นครเซี่ยงไฮ้ขอประชาสัมพันธ์เมืองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับกร...


วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การ Mayors for Peace “วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอ...


กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award จาก “โครงการปรับปรุงภ...


กรุงเทพมหานครและจังหวัดไอจิแลกเปลี่ยนวิดีโอประชาสัมพันธ์เมืองระหว่างกัน


นครเฉิงตูเชิญประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมการประกวด “2021 Design Award for Ch...


ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่...


ตามที่ได้มีการประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท...


ตามที่ได้มีประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท...


สาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19)


ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเท...


กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์การ Mayors for Peace และได้ส่งผู้แทนเย...


แนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการควบคุมและป้องกั...


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 ชุด


เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวัน St Patrick’s Day ประจำปี พ.ศ. 2563


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของก...


ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้...


ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดทำระบบสารสนเทศ สำนักงานการต่างประเทศ (ใหม่)


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศ สำนักงานการต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา