ข่าวประชาสัมพันธ์


บัดนี้ การคัดเลือกเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อเย...


ด้วยปรากฏว่า สำนักงานการต่างประเทศได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ...


ตามที่ สำนักงานการต่างประเทศได้ประกาศรับสมัครเยาวชนระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์...


ด้วยปรากฏว่า สำนักงานการต่างประเทศได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมการประชุ...


บัดนี้ ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประชุม ฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ...


สำนักงานการต่างประเทศมีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น...


การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for...


นิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการบริหารจัดการเมือง ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกร...


สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร แอร์บัส ภาคเอกชนของ...


19 ต.ค. 65 นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเก...


Mr. Kardir Van Lohuizen ช่างภาพชาวดัตช์ ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โ...


ประกาศผลการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Made in Bangkok: Top-Ranked Coll...


ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็น”การประเมินผลสัมฤทธิ์พ...


สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น มีความย...


According to data from the air quality monitoring system in Bangkok from Decembe...


การประชุมเทศบาลระหว่างประเทศกลุ่มประเทศ BRICS (The International Municipal BRICS...


นครเซี่ยงไฮ้ขอประชาสัมพันธ์เมืองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับกร...


วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์การ Mayors for Peace “วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอ...


กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Award จาก “โครงการปรับปรุงภ...


กรุงเทพมหานครและจังหวัดไอจิแลกเปลี่ยนวิดีโอประชาสัมพันธ์เมืองระหว่างกัน


นครเฉิงตูเชิญประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมการประกวด “2021 Design Award for Ch...


ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่...


ตามที่ได้มีการประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท...


ตามที่ได้มีประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา