ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติ IYCPF ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

บัดนี้ การคัดเลือกเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อเยาวชนฯ ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

9 มี.ค. 2566   171  

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติ IYCPF ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา