สวนสาธารณะในกรุงปักกิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยว 2.8 ล้านคนในช่วงวันหยุด

สวนสาธารณะในกรุงปักกิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยว 2.8 ล้านคนในช่วงวันหยุด

กรุงปักกิ่ง ได้รายงานว่า สวนสาธารณะขนาดใหญ่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์สวนจีนและภูมิสถาปัตยกรรมจีนในกรุงปักกิ่งได้ต้อนรับผู้เยี่ยมชม 2.8 ล้านคนเมื่อช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวติดต่อกัน 8 วัน เนื่องในโอกาสวันชาติจีน ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

สวนสาธารณะในกรุงปักกิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยว 2.8 ล้านคนในช่วงวันหยุด