นักดนตรีจากนครอู่ฮั่นเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีคลาสสิกประเทศจีน

นักดนตรีจากนครอู่ฮั่นเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีคลาสสิกประเทศจีน

ประเทศจีนกำลังจัดเทศกาลดนตรีคลาสสิกครั้งแรกตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในโอกาสนี้ นักดนตรีจากศูนย์กลางการเริ่มต้นการแพร่ระบาดได้เข้าร่วมแสดงดนตรีเพื่อมุ่งให้เกิดการส่งเสริมกระบวนการเยียวยาทางจิตใจและอารมณ์

นักดนตรีจากนครอู่ฮั่นเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีคลาสสิกประเทศจีน