ข่าวกิจกรรม


กรุงเทพมหานครร่วมฉลองวันชาติไอร์แลนด์ ปี 67 (St. Patrick’s Day)


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานจ...


คณะผู้แทนหน่วยงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งอินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบ...


กทม.ครบรอบ 51 ปี ก้าวสู่ปีที่ 52 เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมหานครน่าอยู่สำหรับ...


คณะสมาชิกรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมระบบการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร


กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง...


คณะทำงานด้านเทคนิคสำหรับกรณีศึกษาสวนป่านิเวศอ่อนนุช ภายใต้โครงการ RUCaS ลงสำรวจพ...


คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าศึกษาดูงานด้านการต่างประเทศ ณ...


สกต.ร่วมใจ “ให้เลือด = ให้ชีวิต”


กทม.ส่งเยาวชนแลกเปลี่ยนเยือนกรุงโซล Seoul-Bangkok Youth Exchange Program 2023


กทม.- ออสเตรเลีย ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Thailand – Australia ...


สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห...


สกต.ร่วมถวายเพลพระบวชใหม่


Seoul Friendship Festival 2023


สกต.ร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2566


Bangkok Pride โดยนฤมิตไพรด์และกรุงเทพมหานคร


14 ธ.ค.65 วันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานคร 50 ปี


การสัมมนา Green Mobility and Urban Rail ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ


ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (European Investment Bank) นำเสนอ City Clim...


การประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ O...


ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนครปู...


การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ...


กทม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565


ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเข้าพบเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อรับฟังก...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา