ข่าวกิจกรรม


14 ธ.ค.65 วันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานคร 50 ปี


การสัมมนา Green Mobility and Urban Rail ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ


ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (European Investment Bank) นำเสนอ City Clim...


การประชุมเปิดตัวโครงการความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ O...


ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากนครปู...


การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ การถอดบทเรียนกับองค์การระหว่างประเทศ...


กทม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565


ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเข้าพบเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อรับฟังก...


กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ...


นักศึกษาก Technical University Dortmund ศึกษาดูงานหัวข้อระบบและโครงสร้างพื้นฐานก...


พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565


ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนั...


ปลัดกรุงเทพมหานครส่งคำอวยพรไปยังนครเทียนจิน


กทม. ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียหารือการนำแนวคิดการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้น...


“The Messages” – ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ...


สำนักงานการต่างประเทศและสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับ HKTDC พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์...


กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมการประชุมทางไกลกับโรงพยาบาลถงจี้...


กองการต่างประเทศ เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร


ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศแต่งกายย้อนยุ...


กิจกรรม Big Cleaning Day @ City Hall ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สวย สะอาด ด้วยพลังร...


ข้าราชการและลูกจ้างกองการต่างประเทศ แสดงความยินดีต่อคุณปุณณคริษฐ์ ประสงค์เงิน (อ...


ข้าราชการและลูกจ้างกองการต่างประเทศต้อนรับข้าราชการใหม่


นางอณุสรา ชื่อทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ กองการต่างประเทศต้อ...


นางอณุสรา ชื่อทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ข้าราชการและลูกจ้างกองการต่างประเ...

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา