ข่าวสถานการณ์โลก


จีนจะช่วยลอนดอนแก้ไขวิกฤตมลพิษทางอากาศได้อย่างไร


ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


นวัตกรรมทางการแพทย์จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กู้ชีพผู้ป่วยโรคโควิด 19


กรุงปารีสตกลงที่จะเปลี่ยนถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs-Élysées) ให้กลายเป...


สามารถติดต่อขอทำใบผ่านทางเข้าแผ่นดินใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นได้แล้ว


นักดนตรีจากนครอู่ฮั่นเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีคลาสสิกประเทศจีน


สวนสาธารณะในกรุงปักกิ่งต้อนรับนักท่องเที่ยว 2.8 ล้านคนในช่วงวันหยุด


ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กแบกรับผลกระทบที่รุนแรงอันสืบเนื่องมาจากมาตรการเว้นระยะ...


Mandatory Mask-Wearing in Busan Effective as of 12AM, Aug. 22


ข้อบังคับให้สวมหน้ากากในนครปูซาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 22 สิงหา...


Beijing Schools to Track Students' Movements As Part of Detailed Antivirus Measu...


โรงเรียนในกรุงปักกิ่งติดตามการเคลื่อนไหวของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมาตรก...


China record floods wet feet of Leshan Giant Buddha


จีนน้ำท่วมสูงอย่างเป็นประวัติการณ์ท่วมพระบาทพระใหญ่เล่อซาน


Fukuoka forbids cruise ships until vaccine or cure


ฟูกูโอกะห้ามเรือสำราญเข้ามาจอดเทียบท่าจนกว่าจะมีวัคซีนหรือการรักษาโรค


Foreign virus patients required to cover treatment costs


ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง


Naadam festival kicks off in Mongolia amid COVID-19 pandemic


เทศกาลนาดัมในประเทศมองโกเลียจัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


อิสตันบูลและอังการายังคงเป็นเมืองที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่รุนแรงที่สุดใน...


Istanbul, Ankara still leading in severest virus cases


WHO experts in China for COVID-19 research cooperation


ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกเยือนจีนเพื่อร่วมกันวิจัยเกี่ยวโรคโควิด-19

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา