ข่าวสถานการณ์โลก


เถื่อเทียนเว้ต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดที่ผ่านมา


Criteria set for schools to ensure COVID-19 prevention


เวียดนามกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19


Okinawa asks 60,000 booked travelers to cancel their trips


จังหวัดโอกินาวะขอให้นักท่องเที่ยวกว่า 60,000 ราย ยกเลิกการเดินทาง


Chengdu aims to kick-start economy after outbreak


นครเฉิงตูมุ่งหวังจะเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต...


Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand Attended the Special ASEA...


WeGO Smart solutions and policies to combat COVID-19


แนวทางและนโยบายอัจฉริยะในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ของเมืองสมาชิกองค์การ WeGO


China to further support NEV industry amid COVID-19 strain


จีนสนับสนุนอุตสาหกรรมยานพาหนะพลังงานใหม่ท่ามกลางการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19


How India’s behemoth railways are joining the fight against Covid-19


วิธีที่การรถไฟเบเฮมอธอินเดียใช้ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19


What Taiwan can teach the world on fighting the coronavirus


ประเทศต่าง ๆ สามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากไต้หวันในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโค...


Coronavirus: Indonesian village uses 'ghosts' for distancing patrols


ไวรัสโคโรนา: หมู่บ้านในอินโดนีเซียใช้ผีเพื่อการลาดตระเวนระยะห่าง


COVID-19: Global ceasefire would be a gamechanger for 250 million children livin...


โควิด-19 : การหยุดยิงทั่วโลกอาจพลิกสถานการณ์ของเด็ก 250 ล้านคน ในพื้นที่ได้รับผล...


Beijing requires nucleic acid tests for 8 groups of people


กรุงปักกิ่งขอให้คน 8 กลุ่ม เข้ารับการตรวจหาสารทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส


Students return to school in E. China province as epidemic wanes

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา