โรงเรียนในกรุงปักกิ่งติดตามการเคลื่อนไหวของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมาตรการต้านเชื้อไวรัส

โรงเรียนในกรุงปักกิ่งติดตามการเคลื่อนไหวของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมาตรการต้านเชื้อไวรัส

รงเรียนในกรุงปักกิ่งเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของเมืองได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส เช่น การใช้ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ (grid management) และการติดตามความเคลื่อนไหวของนักเรียน

โรงเรียนในกรุงปักกิ่งติดตามการเคลื่อนไหวของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับมาตรการต้านเชื้อไวรัส

21 ก.ย. 2563   81  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา