ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจะต้องได้รับการนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัวตั้งแต่ห้องผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินอินชอน ทางตะวันตกของกรุงโซล ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดย Yonhap

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

21 ก.ย. 2563   77  
ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา