สามารถติดต่อขอทำใบผ่านทางเข้าแผ่นดินใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นได้แล้ว

สามารถติดต่อขอทำใบผ่านทางเข้าแผ่นดินใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นได้แล้ว

ผู้พักอาศัยจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าสามารถยื่นคำร้องขอใบผ่านทางเข้าแผ่นดินใหญ่ (Mainland Travel Permit) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Exit and Entry Administration Departments) ในเมืองเซินเจิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป

สามารถติดต่อขอทำใบผ่านทางเข้าแผ่นดินใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นได้แล้ว