เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

เมืองโลซาน

มืองโลซาน – ภาพโดย LT/www.diapo.ch

ข้อมูลเมือง      

เมืองโลซานเป็นเมืองหลวงของเขตการปกครอง Vaud ในสมาพันธรัฐสวิส โดยเมืองโลซานตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา ละติจูดที่ 46.52 และลองติจูดที่ 6.63 อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 453 เมตร เมืองโลซานถูกห้อมล้อมไปด้วยไร่องุ่น เนินลูกคลื่นใกล้ทะเลสาบ และมีพื้นที่ 41.37 ตารางกิโลเมตร

เมืองโลซานเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างย่านการค้าที่สำคัญ รีสอร์ทท้องถิ่น และเมืองที่มีสถาปัตยหรรมแบบโกธิคโบราณ นอกจากนี้ เมืองโลซานยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกส์ระหว่างประเทศ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกส์ และสวนโอลิมปิกส์ ด้วยเหตุนี้ เมืองโลซานจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งโอลิมปิกส์

เมืองโลซานมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อนเนื่องจากอิทธิพลของที่ตั้งของเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์และอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป

ฤดูในเมืองโลซาน

ฤดูใบไมใม้ผลิในเมืองโลซานเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม มีอากาศที่ค่อนข้างเย็น โดยอุณหภูมิต่ำสุด 2°C อุณหภูมิสูงสุด 19°C และอุณหภูมิเฉลี่ย 10.5°C

 

 

 

ฤดูใบใม้ผลิในเมืองโลซาน - ภาพโดย CT Zan

ฤดูร้อนในเมืองโลซานจะมีอากาศอบอุ่นสบาย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างไปพักผ่อนที่ทะเลสาบ สวนสาธารณะ และชายหาด เพื่อทำกิจกรรมพักผ่อน โดยฤดูร้อนในเมืองโลซานเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม อุณหภูมิต่ำสุด 13°C อุณหภูมิสูงสุด 25°C และอุณหภูมิเฉลี่ย 19°C

 

 

ชายหาดของเมืองโลซานในช่วงฤดูร้อน - ภาพโดย Ville de Lausanne

ฤดูใบไม้ร่วมในเมืองโลซานเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิต่ำสุด 2°C อุณหภูมิสูงสุด 20°C และอุณหภูมิเฉลี่ย 11°C โดยในฤดูนี้จะมีลมพัดและมีฝนตกบ้าง ประชาชนจึงออกมาทำกิจกรรม เช่น การเดินเล่น และปิกนิก เป็นต้น เพื่อชื่นชมกับความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วงและอากาศที่บริสุทธิ์

 

ฤดูใบไม้ร่วงในเมืองโลซาน - ภาพโดย My-Lausanne

ฤดูหนาวในเมืองโลซานเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกันยายน มีอากาศเย็นและมีหิมะตก ประชาชนส่วนใหญ่จะไปเล่นกีฬาฤดูหนาวที่สกีรีสอร์ทที่อยู่ใกล้เคียง อุณหภูมิเฉลี่ย 2.4°C อุณหภูมิต่ำสุด -1°C อุณหภูมิสูงสุด 6°C และ.

 

 

ฤดูหนาวในเมืองโลซาน - ภาพโดย We are Travel Girls

ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศและภูมิอากาศรายปีในเมืองโลซาน

อุณหภูมิสูงสุด : 25 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     -1  °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 11 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ย :  76 %
ความชื้นสัมพัทธ์   79 %
ปริมาณน้ำฝน:  79.3     mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 952.0 mm (per year)
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 7 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1017 mbar
ทัศนวิสัย   20 km

 

จำนวนประชากร:

139,408 คน (ปี 2563)

เขตเวลา: 

Lausanne, Switzerland (GMT+1)

สกุลเงิน: สวิสฟรังก์ (‎CHF) และยูโร (EUR)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 768
สนามบิน:

Geneva Airport (IATA: GVA, ICAO: LSGG)

แหล่งที่มา: 

- Ville de Lausanne. 2019. Lausanne. [Online] [9 January 2019]. Available from: https://www.lausanne.ch/

 

Lonely Planet. 2019. [Online]. [9 January 2019]. Available from:https://www.lonelyplanet.com/

 

- Lausanne Tourisme. 2019. Lausanne Capitale Olympique [Online]. [9 January 2019]. Available from: https://www.lausanne-tourisme.ch/en/tourism-offices/

 

- Lake Geneva Region Tourist Office. 2019. [Online]. [9 January 2019]. Available from:https://www.region-du-leman.ch/en/Z6604/winter-fun-in-the-canton-of-vaud

 

- WorldAtlas. 2019. [Online]. [9 January 2019]. Available from: https://worldatlas.com/eu/ch/vd/where-is-lausanne

 

- Lausanne Olympic Capital. 2019 [Online]. [9 January 2019]. Available from: https://olympiccapital.ch

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [10 January 2019]. Available from: https://timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

Lake of Geneva – by Lausanne Tourisme

โรงอุปรากรแห่งเมืองโลซาน – ภาพโดย My-Lausanne

Metropole Lausanne – ภาพโดย Luigi Martignano

& Fils Sarl

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกส์ – ภาพโดย My-Lausanne

Ouchy – ภาพโดย Two Small Potatoes

มหาวิหารแห่งโลซาน – ภาพโดย Lausanne Tourisme

โรงละคร The Vidy Theatre - ภาพโดย My-Lausanne

ศาลาไทย ณ สวนสาธารณะ Denantou ในเมืองโลซาน – ภาพโดย Mihai-bogdan Lazar | Dreamstime.com

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย Daniel Brélaz นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน ได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ผู้นำ:            นาย Grégoire Junod นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564)

เว็บไซต์:        http://www.lausanne.ch/en

ดาวน์โหลด       Accord de Fratermite

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 25 ธันวาคม 2552 -
1 มกราคม 2553
นาย Daniel Brélaz นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพฯ  
2 1-7 กรกฎาคม 2553 เมืองโลซานส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพฯ  
3 14-21 กันยายน 2553 เมืองโลซานส่งผู้แทนจำนวน 14 คนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน   กรุงเทพฯ  
         
         

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา