จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

จังหวัดฟูกูโอกะ

ข้อมูลเมือง

จังหวัดฟูกูโอกะตั้งอยู่บนเกาะคิวชูในพิกัดที่ละติจูด 33° 35' 59.99" เหนือ และลองจิจูด 130° 34' 59.99" ตะวันออก มีพื้นที่กว้าง 4,987 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรประมาณ 5,478,076 คน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2567) จังหวัดฟูกูโอกะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะประตูสู่จีนและคาบสมุทรเกาหลีเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี (ระยะห่างกันประมาณ 200 กิโลเมตร) และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระยะห่างกันประมาณ 1,000 กิโลเมตร

แผนที่จังหวัดฟูกูโอกะ- โดย Web Japan

ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization: JETRO)ได้ระบุว่าอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ อุปกรณ์ขนส่ง ชิ้นส่วนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่ ผ้าฮากาตะ ตุ๊กตาฮากาตะ ชุดกิโมโนลายคุรุเมะ และกระดาษชิคุโกะวาชิ

ท่าเรือฮากาตะคือสถานที่หลักของจังหวัดฟูกูโอกะในการทำประมงชายฝั่งและประมงแบบอวนลากปลาน้ำลึกซึ่งพบว่ามีปริมาณการจับปลาได้จากท่าเรือนี้เป็นจำนวนมากติดอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ที่ราบชิคุโกะ คือพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ในทางตอนใต้ของจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นแหล่งเพาะและผลิตพันธุ์พืชที่สำคัญของประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะมีผลิตภัณฑ์เกษตรมากมายหลายชนิด เช่น ข้าว พืชสวน มะเขือยาว ผักชีฝรั่ง ดอกกะหล่ำ บรอกโคลี สตรอเบอรี่ ลูกพลับ กีวี ฯลฯ ทั้งนี้ของฝากที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดฟูกูโอกะ เช่น คาราชิ-เมนไทโกะ (ไข่ปลาค็อดปรุงรส) บะหมี่ฮากาตะ ซุปมิซูดากิ ฯลฯ

จังหวัดฟูกูโอกะคือจุดหมายปลายทางยอดนิยมอีกหนึ่งแห่งในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายหลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าโกโคคุ ฯลฯ และด้วยทำเลที่มีทะเลล้อมรอบจังหวัดอยู่ถึงสามด้านอีกทั้ง มีภูเขาที่สวยงามตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้จังหวัดฟูกูโอกะเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวชมทิวทัศน์การปีนเขา และการเล่นกีฬาทางน้ำเป็นอย่างมาก

ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศและภูมิอากาศรายปีในจังหวัดฟูกูโอกะ

อุณหภูมิสูงสุด : 32 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     3 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 17 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์ :  68 %
หยาดน้ำฟ้า :  48.2 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี : 1493.2 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง :  11 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย : 12 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี : 1015 mbar
ทัศนวิสัย :    10 km

 

 

 

เขตเวลา : 

จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (GMT+9)

สกุลเงิน : เยน
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ :

+81 92

สนามบิน :

ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ (IATA: FUK, ICAO: RJFF)

 แหล่งข้อมูล :

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/

 

- Fukuoka Prefecture. 2012. Attractiveness of Sightseeing in Fukuoka Prefecture. [Online]. [2 November 2018]. Available from:
www.pref.fukuoka.lg.jp

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/

 

สถานที่สำคัญ

ร้านอาหารข้างทาง หรือ “ยาไต (屋台)” อุโมงค์วิสทีเรีย ที่สวนคาวาชิฟุจิ (河内藤園)

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง
- นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอาโซ วาทารุ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ลงนามในข้อตกลงฉันมิตรระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะ แห่งประเทศญี่ปุ่น กับกรุงเทพมหานคร แห่งราชอาณาจักรไทย   
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ กรุงเทพมหานคร

- นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายกนเก็น โชจิ ผู้อำนวยการสำนักกิจการด้าน สังคม วัฒนธรรม และแรงงาน จังหวัดฟูกูโอกะ ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนคณะ
  เดินทางเยือน ระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ณ จังหวัดฟูกูโอกะ
     
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโอกาวา ฮิโรชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กับกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย
  ว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรุงเทพมหานคร

- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายโอกาวา ฮิโรชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  ว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคต เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
  
- นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และนายมัทสึโมโตะ โยชิอากิ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยและการแพทย์ จังหวัดฟูกูโอกะ ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการดูแล
  ผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรุงเทพมหานคร (โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long-Term Care: PLC
  มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563)

ชื่อผู้นำ :         ฮัตโตริ เซทาโร (ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ) (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2567)       

เว็บไซต์ :        www.pref.fukuoka.lg.jp

ดาวน์โหลด :    Friendship Agreemnet , MOU on Further Cooperation และ MOU on Exchange Delegation Project.pdf

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ    วัน/เดือน/ปี                                                   กิจกรรม       สถานที่                          ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 20 ตุลาคม 2548 นายชินสุเกะ เอกุจิ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จังหวัดฟูกูโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหารือถึงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร  
2 7-9 กุมภาพันธ์ 2549 นายอาโสะ วาตารุ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะพร้อมคณะจำนวนรวม 20 คน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมลงนามในข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง  กรุงเทพมหานคร

 https://shorturl.at/drLU5 

3 8-14 กันยายน 2549 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นักแสดงและผู้ประกอบการเดินทางไปจัดงาน Thai Fair จังหวัดฟูกูโอกะ  
4 15-26 พฤศจิกายน 2550 นางเอบิอิ เอ็ตสุโกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะพร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ นักแสดงและผู้ประกอบการจำนวน 29 คน เดินทางมาจัดงาน Japan Fair ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
5 13-15 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Town Planning Citizen Development/ Activity Exchange Project in Bangkok and Fukuoka กรุงเทพมหานคร  
6
27 กรกฎาคม -
1 สิงหาคม 2551
จังหวัดฟูกูโอกะส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2008
กรุงเทพมหานคร
 
7
23-31 มีนาคม 2552
จังหวัดฟูกูโอกะส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009
กรุงเทพมหานคร
 
8
14-21 กันยายน 2553
จังหวัดฟูกูโอกะส่งผู้แทนจำนวน 23 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2010
กรุงเทพมหานคร
 
9
12 ตุลาคม 2553
นายอาโสะ วาตารุ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ทำพิธีเปิดสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะในกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เข้าร่วมงาน
กรุงเทพมหานคร
 
10
4 มีนาคม 2554
นายยามาซากิ ทาเดโนริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
 
11
23-31 มีนาคม
2554
จังหวัดฟูกูโอกะส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวนรวม 4 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011
กรุงเทพมหานคร
 
12
25-27 พฤษภาคม
2554
จังหวัดฟูกูโอกะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับคณะทำงาน เพื่อจัดเตรียมงาน Sister Cities Week 2011 (Urban Green)
กรุงเทพมหานคร
 
13
กรกฎาคม 2554
เยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ
จังหวัดฟูกูโอกะ
 
14
สิงหาคม 2554
เยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ
กรุงเทพมหานคร
 
15
6-13 กุมภาพันธ์
2555
นายโอกาวา ฮิโรชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU on Further Cooperation กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) สำนักสิ่งแวดล้อมของทั้งสองเมืองลงนามความตกลง Environmental Cooperative Agreement จังหวัดฟูกูโอกะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Mayor’s Roundtable Meeting และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดสวนและบูธในงาน Sister Cities Week 2012 จังหวัดฟูกูโอกะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000,000 เยน
กรุงเทพมหานคร
 
16
29 มีนาคม -
5 เมษายน 2555
จังหวัดฟูกูโอกะส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวนรวม 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 
กรุงเทพมหานคร 
 
17 
17 ธันวาคม 2556 
ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะจากสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะกรุงเทพมหานคร เข้าพบผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเพื่อหารือเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเยือนกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
 
18 
27 มกราคม 2557 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) 
กรุงเทพมหานคร 
 
19 
8 พฤษภาคม 2557 
ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะร่วมหารือเรื่องการจัดประชุม APCS Working Level กับผู้แทนกองการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร 
 
20 
พฤษภาคม 2557 
เยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
21
สิงหาคม 2557 
เยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
กรุงเทพมหานคร 
 
22 
2-6 มิถุนายน 2558 
เยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Animation 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
23
19-22 ตุลาคม 2558 
นายยามาซากิ ทาเกะโนริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมด้วยรองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00-12.00 น. ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะหารือเรื่องการฉลองครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร-จังหวัดฟูกูโอกะ ในปีพ.ศ. 2559 
กรุงเทพมหานคร 
 
24 
26 พฤศจิกายน 2558 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจังหวัดฟูกูโอกะจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ) 
กรุงเทพมหานคร 
 
25 
26-28 มกราคม 2559 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจังหวัดฟูกูโอกะจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ) 
กรุงเทพมหานคร 
 
26 
29 กุมภาพันธ์ 2559 
นายอิมิ คาตาโระ ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะชี้แจงนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ของจังหวัดฟูกูโอกะและขอความร่วมมือในเรื่องของการ แลกเปลี่ยนบุคลากร ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ 
กรุงเทพมหานคร 
 
27 
26-29 พฤษภาคม 2559
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร-จังหวัดฟูกูโอกะ
 จังหวัดฟูกูโอกะ
 
28
29 กันยายน -
5 ตุลาคม 2559 
เจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศจังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อประสานการเริ่มต้นโครงการความร่วมมือโดยกำหนดให้สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีสำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานการต่างประเทศเป็นคณะทำงาน
กรุงเทพมหานค 
 
29
31 ตุลาคม -
5 พฤศจิกายน 2559 
เยาวชนกรุงเทพมหานคร 6 คน และข้าราชการ 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน Animation 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
30 
22 ธันวาคม 2559 
การลงนามในบันทึกรายงาน (Minutes of Meeting) ระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายญี่ปุ่น ว่าด้วย “ความร่วมมือทางเทคนิคประเทศญี่ปุ่นภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นสำหรับโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร”
ทางไปรษณีย์ 
 
31
5-8 กุมภาพันธ์ 2560 
 ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 10 คน ผู้แทน JICA และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพและผู้สูงอายุจากจังหวัดฟูกูโอกะ ร่วมโครงการ Preventing Long-term Care (PLC) Promotion Project in Bangkok 
กรุงเทพมหานคร 
 
32 
19-22 กุมภาพันธ์ 2560 
นายโอกาวะ ฮิโรชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องนโยบายผู้สูงอายุ (21 กุมภาพันธ์ 2560) ผู้แทนสภาจังหวัดฟูกูโอกะดูงานและเยี่ยมชมรถดับเพลิงที่มอบให้กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (22 กุมภาพันธ์ 2560) 
กรุงเทพมหานคร 
 
33 
มีนาคม 2560 
คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเยือนจังหวัด ฟูกูโอกะ เพื่อศึกษาดูงานด้านการแพทย์และดูและผู้สูงอายุ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
34 
11 พฤษภาคม 2560 
สภากรุงเทพมหานครนำคณะสภาจังหวัดฟูกูโอกะนำโดยนายนากาโอะ มาซายูกิ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) 
กรุงเทพมหานคร 
 
35
2-7 กรกฎาคม 2560 
 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เยือนจังหวัดฟูกูโอกะตามโครงการความร่วมมือ Preventing Long-term Care (PLC) 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
36
17-22 กรกฎาคม 2560 
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พร้อมด้วยผู้บริหารเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ตามโครงการ The Training Program on Health Care Administration ครั้งที่ 9
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
37 
21-26 สิงหาคม 2560 
เยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) หรือ SYEP 
กรุงเทพมหานคร 
 
38 
4-7 กันยายน 2560 
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่น จำนวน 5 คน เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อจัดประชุมครั้งที่ 3 และลงพื้นที่ชุมชนนำร่อง 2 ณ ชุมชนแฟลตดินแดง 14 และชุมชนเก้าแสนเจ็ด
กรุงเทพมหานคร 
 
39 
กันยายน 2560 
นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ สำนักการแพทย์ 1 คน ฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
40
13-17 พฤศจิกายน 2560 
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน (Community Trainers) ครั้งที่ 1 
กรุงเทพมหานคร 
 
41
31 ตุลาคม -
4 พฤศจิกายน 2560 
เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน และผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) หรือ SYEP 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
42 
4-8 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการ PLC ฝ่ายกรุงเทพมหานครและผู้นำชุมชน (Community Trainers) 15 คน ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) เยือนจังหวัด ฟูกูโอกะ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแก่ผู้นำชุมชนครั้งที่ 2 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
43
18-21 มกราคม 2561 
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นรวม 6 คน เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อทำพิธีเปิดโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long term Care) ร่วมกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ แฟลต 8 ชั้น
กรุงเทพมหานคร 
 
44 
5-8 กุมภาพันธ์ 2561 
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องครั้งที่ 1 โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (PLC) 
กรุงเทพมหานคร 
 
45 
12-16 มีนาคม 2561 
ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะ 1 คน เข้าร่วมงาน “Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation” 
กรุงเทพมหานคร 
 
46 
20-25 พฤษภาคม 2561 
คณะกรรมการ PLC ฝ่ายกรุงเทพมหานครและผู้ถ่ายทอดความรู้ (Instructors training) จำนวนรวม 15 คน เข้าร่วมโครงการติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
47 
20-25 พฤษภาคม 2561 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ถ่ายทอดความรู้ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) 
จังหวัดฟูกูโอกะ 
 
48 
1-3 สิงหาคม 2561 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน 12th Asian Pacific City Summit จัดโดยเมืองฟูกูโอกะ และเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะวันที่ 3 สิงหาคม 2561
จังหวัดฟูกูโอกะ
 
49 
20-28 สิงหาคม 2561 
 จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องครั้งที่ 2 โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (PLC) 
กรุงเทพมหานคร
 
50 
19-23 พฤศจิกายน 2561 
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นถ่ายทำ DVD โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (PLC) 
กรุงเทพมหานคร 
 
51
20-27 มกราคม 2562
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน PLC และแถลงผลระหว่างกาลในวันที่ 25 มกราคม 2562  
กรุงเทพมหานคร
 
52
9-15 มิถุนายน 2562
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน PLC และสังเกตการณ์ขยายผลโครงการไปยังศูนย์ฯ อื่น ๆ 
กรุงเทพมหานคร
 
53
27 มิถุนายน -
1 กรกฎาคม 2562
คณะผู้แทนและนักแสดงเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 (Sister Cities Week 2019)
กรุงเทพมหานคร
 
54
23-29 สิงหาคม 2562
เยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) หรือ SYEP 
กรุงเทพมหานคร
 
55
1-6 กันยายน 2562
จังหวัดฟูกูโอกะและคณะทำงาน PLC ฝ่ายญี่ปุ่นลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน PLC และสังเกตการณ์ขยายผลโครงการและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก
กรุงเทพมหานคร
 
56
24-30 ตุลาคม 2562
เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน และผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) หรือ SYEP
จังหวัดฟูกูโอกะ
 
57
20-23 มกราคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมการแถลงผลงานการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (PLC)
กรุงเทพมหานคร
 
58
27 มกราคม 2563
นายคุริฮาระ วาตารุ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ เยี่ยมคาราวะพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
59
24 มีนาคม 2563
ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะขอเข้าพบผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อหารือ และแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และอำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระการประจำตำแหน่ง โดย Ms.Kubota Motoko หมดวาระฯ ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2563 และ Mr.Kumamoto Atsushi จะเข้ามาประจำตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
กรุงเทพมหานคร
 
60
16 กรกฎาคม 2563
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งหนังสือแสดงความเสียใจถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะและประชาชนกรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดฟูกูโอกะ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
61
21 กรกฎาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะส่งหนังสือขอบคุณสำหรับหนังสือแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในจังหวัดฟูกูโอกะ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
62
6 สิงหาคม 2563
ผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะเข้าร่วมพิธีเปิดงานพิธีรำลึกสันติภาพและนิทรรศการ 2020
กรุงเทพมหานคร
 
63 
18 กุมภาพันธ์ 2564 
การปฐมนิเทศออนไลน์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) ประจำปี 2564 กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ Technology and Design 
ออนไลน์ 
 
64
8 - 12 มีนาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) ประจำปี 2564 กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ Technology and Design
ออนไลน์
 
65
10 มีนาคม 2564
ต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) ประจำปี 2564 กับจังหวัดฟูกูโอกะ
กรุงเทพมหานคร
 
66
มิถุนายน 2564
สำนักงานการต่างประเทศได้ส่งวีดิทัศน์ จำนวน 4 วีดิทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
ออนไลน์
 
67
6 สิงหาคม 2564
โครงการความร่วมมือสาขาสิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะ
ออนไลน์
68
5 - 11 พฤศจิกายน 2565
คณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ นำโดย Mr. Shinya Watanabe ผู้จัดการสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เดินทางมาพักและทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน 2566 (Specialized Youth Exchange Program)
กรุงเทพมหานคร

https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27332

69
13 มกราคม 2566
นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

 https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27359

70
16 สิงหาคม 2566
นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมการรำลึกสันติภาพ โดย องค์กร Mayors for Peace ร่วมกับผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู และนิทรรศการสันติภาพในกรุงเทพมหานคร 2023 (The Hibakusha: Hope for Peace and Exhibition in Bangkok 2023) ในโอกาสครบรอบ 75 ปี เหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

 https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27475

71
22-26 สิงหาคม 2566
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ตามคำเชิญของนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมในพิธีเปิดงานบางกอกแฟร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ Hakata Station Plaza 
จังหวัดฟูกูโอกะ

https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27488, 

https://fukuoka.thaiembassy.org/th/content/pr950823-2?cate=5d8481d915e39c3840005fa8 

72
1 กันยายน 2566
ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังการบรรยายภาพรวมงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรการศึกษา และการให้ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27486

73
13 ธันวาคม 2566
Mr. Mizota Kazuhisa ผู้จัดการส่วนภูมิภาค สำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ คณะผู้แทนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ ตลอดจนคณะเยาวชนกรุงเทพมหานครจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) ประจำปี 2567 ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
กรุงเทพมหานคร

https://iao.bangkok.go.th/content-detail/27535

As of January 2024

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา