ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายอิโนอุเอะ ฮิโรทากะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากสำนักการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการฯ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากการรับตำแหน่ง พร้อมกล่าวชื่นชมมิตรภาพที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันในปี ๒๕๔๙ ผ่านความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น เยาวชน สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น และด้วยสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของเมืองจึงมีความสำคัญ จึงเห็นควรขยายความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และขยายสู่ระดับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลดีอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว และการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือที่จะมีต่อกันในอนาคตจะเป็นโอกาสในการดำเนินความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันและเรื่องที่เป็นความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เช่น การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ นวัตกรรม การจัดการภัยพิบัติ สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

16 ม.ค. 2566   6  

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเซทาโร ฮัตโตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายอิโนอุเอะ ฮิโรทากะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช) นายอาฤทธิ์ ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารจากสำนักการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการฯ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา