โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) 2566

นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ นำโดย Mr. Shinya Watanabe ผู้จัดการ สำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ พร้อมด้วยคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เดินทางมาพักและทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร  ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program)  ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 - 11 พ.ย. 65

โดยร่วมทำกิจกรรม เช่น กิจกรรม Ice Breaking กิจกรรมปฐมนิเทศ การแบ่งกลุ่มทำผลงานร่วมกันระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนญี่ปุ่น การหารือหัวข้อในการจัดทำผลงาน การเยี่ยมชมบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เดินทางไปศึกษาและเรียนรู้การออกแบบเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AR/VR ณ FabCafe ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานร่วมกัน การนำผู้แทนเข้าเยี่ยมชมสถาบันปัญญาภิวัฒน์ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานร่วมกัน โดยมีกำหนดเดินทางกลับจังหวัดฟูกูโอกะ ในวันที่ 12 พ.ย. 65

โดยในวันที่ 7 พ.ย.2565 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ คณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมได้กล่าวถึงข้อหารือร่วมกับคณะผู้แทนสภาจังหวัดฟูกูโอกะเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ แนะนำอาหาร สิ่งที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวในฟูกูโอกะ โดยอาจจะเชิญสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังฟูกูโอกะมาเข้าร่วมออกบูธ ซึ่งในรายละเอียดจะมอบให้สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานต่อไป

การเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ คุณ Watanabe ได้แจ้งว่า ในวันที่ 12 ม.ค. 66 Mr. Seitaro Hattori ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ จะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร และจะขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ม.ค. 66 พร้อมเรียนเชิญผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงนามในข้อตกลงฉันมิตร ระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะแห่งประเทศญี่ปุ่น กับกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

9 พ.ย. 2565   279  

นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการต่างประเทศให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) 2566

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา