ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

                เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังการบรรยายภาพรวมงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจังหวัด
ฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรการศึกษา และการให้ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การเดินทางเยือนสำนักงานการต่างประเทศในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้การทำงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย ในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับเยาวชน ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะแจ้งว่าจะเป็นผู้สนับสนุนและร่วมดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับกรุงเทพมหานคร
ในปี 2567

19 ก.ย. 2566   220  

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Institute of Technology) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา