เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

   

เมืองเซินเจิ้น

 

เมืองเซินเจิ้น - ภาพโดย Brand Buffet

ข้อมูลเมือง

เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองริมทะเลในมณฑลกวางตุ้ง (เซง) ทางตอนใต้ของจีน ตั้งอยู่ริมฝั่งทางตะวันออกของแม่น้ำ จูเจียง เชื่อมต่อเขตปกครองพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของเมือง ติดกับเมืองตงกวานและเมืองฮุ่ยโจวทางตอนเหนือ ติดกับอ่าวต้าย่าและอ่าวต้าเพิงทางตะวันออก และติดกับทะเลหลิงติงและปากแม่น้ำจูเจียงทางตะวันตก ตั้งอยู่บนเส้นลองติจูดระหว่าง 113.43 องศาตะวันออก และ 114.38 องศาตะวันออก และตั้งอยู่บนเส้นละติจูดระหว่าง 22.24 องศาเหนือ และ 22.52 องศาเหนือ เมืองเซินเจิ้นมีพื้นที่ทั้งหมด 1,997.47 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเนินเขาโดยมีที่ดินที่ราบเป็นจุด ๆ ประชากรของเมืองเซินเจิ้นมีทั้งหมดประมาณ 12,129,000 คน ในปี 2562 มีเขตปกครอง 8 เขต ซึ่งมีเขตหลัวฮู่ ฟู่เทียน หนานซาน หย่านเทียน เป่าอัน หลงกัง หลงฮวา และผิงซาน และสองพื้นที่ใหม่คือ กวางหมิง และต้าเพิง  

แผนที่เขตปกครองและพื้นที่ใหม่ของเมืองเซินเจิ้น - ภาพโดย De Gruyter

ในเมืองเซินเจิ้น มีสายน้ำและแม่น้ำมากกว่า 310 แห่ง เช่น แม่น้ำเหมาโจว ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมือง แม่น้ำเซินเจิ้น แม่น้ำหลงกัง เป็นต้น เมืองมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 1,145 ตารางกิโลเมตร และมีชายหาดยาว 261 กิโลเมตร ภูเขาที่ตระหง่านในเมืองเซินเจิ้นมีภูเขาอู่ถง มู่หลวน ถังหลาง และเฟิงฮว๋าง หรือภูเขานกฟีนิกซ์

แม่น้ำเซินเจิ้น - ภาพโดย Eyeshenzhen

เมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตั้งขึ้นในปี 2523 เมืองได้เปลี่ยนจากเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรประมาณ 30,000 คน เป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรือง มีนวัตกรรม ทันสมัย กลมกลืน และสวยงาม มีประชากรกว่า 10 ล้านคนในปัจจุบัน และก่อตั้งหลายสิ่งเป็นสิ่งแรกในประวัติศาสตร์โลกของการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง และความทันสมัย เมืองเซินเจิ้นเป็นที่ยอมรับในบรรดา       นักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4,000 แห่งทั่วโลก เมืองเซินเจิ้นยังเป็นที่รู้จักในฐานะโรงงานของโลก นิตยสาร Inc. ได้รายงานว่า ร้อยละ 90 ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของโลกผลิตในเมืองเซินเจิ้น รวมถึง ของเล่น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์มือถือ และโดรน นอกจากนั้น เมืองเซินเจิ้นได้วางวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำโลกด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และเปลี่ยนจาก “ผลิตในประเทศจีน” เป็น “ออกแบบในประเทศจีน” มีบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น เช่น Huawei ZTE Tencent DJI Makeblock BYD BGI Skyworth Kongka Group เป็นต้น

โดรนที่กำลังบิน - ภาพจาก China Daily

Huawei - ภาพจาก AFP

    ในปี 2573 เมืองเซินเจิ้นคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 7

 

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในเมืองเซินเจิ้น

อุณหภูมิสูงสุด : 32 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     12 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 24 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   74 %
ปริมาณน้ำฝน: 76.4 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 917.3 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  18 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 11 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1013 mbar
ทัศนวิสัย   12 km

 

 จำนวนประชากร:

 

เขตเวลา: 

เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) + 8)

สกุลเงิน: หยวน (‎CNY)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 775
สนามบิน:

- สนามบินนานาชาติเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น (IATA: SZX, ICAO: ZGSZ)

 แหล่งข้อมูล :

- Officials of Thailand Business Information Center in China. 2015. Thaibizchina. [Online]. [16 May 2019]. https://thaibizchina.com

 

- Office of the Civil Service Commission. 2017. บทที่ ๑ ข้อมูลเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chapter 1 Information of Shenzhen, Guangdong Province, the People's Republic of China). [Online]. [21 May 2019]. Available from:https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/raayngaanklum_tpth._part_2.pdf

 

- General Office of Shenzhen Municipal People's Government. 2018.About SZ [Online]. [21 May 2019]. Available from: http://www.sz.gov.cn/en/  

 

- Harris, B. 2017. World Economic Forum. [Online]. [22 May 2019]. Available from: https://www.weforum.org/agenda/2017/11/inside-shenzhen-china-s-gadget-capital/

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/ 

 

สถานที่สำคัญ

     

ซีเวิลด์ - ภาพโดย Wikimedia

หนานไห่ E-Cool - ภาพจาก EzyreachAsia.com

Window of the World - ภาพจาก viator.com

 

 

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านจีน - ภาพจาก China Dragon Tours

หาดต้าเหม่ยซาและหาดเสี่ยวเหม่ยซา - by Expedia

สวนพฤกษศาสตร์ Fairy Lake - ภาพโดย Flickr

 

 

 

เซินเจิ้นซาฟารีปาร์ค - ภาพจาก trip.com

เซินเจิ้นแฮปปี้วัลเลย์ - ภาพจาก Shenzhen Shopper

เมอริเดียนวิวเซ็นเตอร์ - ภาพจาก Shenzhen Shopper

อุทยานแห่งชาติภูเขาอู่ถง - ภาพจาก Shenzhen Shopper

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง                 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอ้าย    เซว่เฟิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทยกับเมืองเซินเจิ้นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน    

ผู้นำ:                  นายฉิน เหว่ยจง       นายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น

                        (ข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม 2565)

เว็บไซต์:              https://english.sz.gov.cn

Download:        Memorandum of Understanding on the Establishment

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 17 - 20 พฤษภาคม 2556 หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร เข้าร่วมงาน International Cultural Industries Fair (ICIF). เมืองเซินเจิ้น  
2 9 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนจากเมืองเซินเจิ้น นำโดย นายหวัง หยง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเทศบาลเมืองเซินเจิ้นเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเซินเจิ้น กรุงเทพมหานคร  
3 10 กรกฎาคม 2558 หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายอ้าย เซว่เฟิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเซินเจิ้น ได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทยกับเมืองเซินเจิ้นแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   กรุงเทพมหานคร  
4 12 - 17 กรกฎาคม 2016 เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร 2 คน เข้าร่วมโครงการ One Belt, One Road Young Makers Camp among Asian Countries: Make with Shenzhen. เมืองเซินเจิ้น  
5 15 - 19 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน China Hi-Tech Fair 2016. เมืองเซินเจิ้น  
6 11 - 15 พฤษภาคม 2560 คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร นำโดย พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน the 13th China (Shenzhen) International Cultural Industries Fair. เมืองเซินเจิ้น  
7 12 - 16 มีนาคม 2018 ผู้แทนจากเมืองเซินเจิ้น จำนวน 2 คน ร่วมการประชุม Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation 2018. กรุงเทพมหานคร  
8 11 - 13 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานสำหรับฝ่ายระหว่างประเทศของเมืองพี่เมืองน้อง    เมืองเซินเจิ้น  
 9 13 - 17 พฤศจิกายน 2561   เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะนักกีฬาแบดมินตันจากกรุงเทพมหานคร 3 คน เข้าร่วมโครงการ the Belt and Road Friendship Camp for Asian University Students 2018. เมืองเซินเจิ้น   
10 14 - 15 พฤษภาคม 2562 คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร นำโดย พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน 2019 Shenzhen Smart City Forum with International Friendship Cities. เมืองเซินเจิ้น  

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา