กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรุงปักกิ่ง - ภาพโดย tuchong.com

ข้อมูลเมือง

กรุงปักกิ่ง (กวางตุ้ง: 北京 ยิ้ตเพ็ง: Bākgìng) หรือ เป่ย์จิง (จีนกลาง: 北京 พินอิน: Běijīng) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า “จิง” ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อแรกเริ่มคือ “จี้” ในสมัยวสันตสารทและสมัยรณรัฐ เป็นเมืองหลวงของแคว้นเยียน ในสมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชื่อ “เยียนจิง” และเป็นเมืองหลวงของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง จนถึงสาธารณรัฐจีน ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 กรุงปักกิ่งมีประชากร 21,107,000 คน เป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานหลวงราชวงศ์หมิง พระราชวังพักร้อนอี๋เหอหยวน และภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีฐานะเทียบเท่ามณฑล หลังจากที่กรุงปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2492 และได้มีการพัฒนาเมืองขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปัจจุบัน       กรุงปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน อาคารตึกระฟ้า แต่ยังคงรักษาสภาพเมืองโบราณควบคู่กับสภาพเมืองที่ทันสมัย       จนกลายเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการขุดค้นพบกะโหลกมนุษย์ปักกิ่ง ตามหลักฐานที่มีการพิสูจน์ได้ กรุงปักกิ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 และในปี พ.ศ. 1964 จักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงได้ทำการก่อสร้างและออกแบบผังเมืองใหม่ และได้ย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจากเมืองหนานจิงมายังกรุงปักกิ่งในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งได้ถูกยกสถานะเป็นมหานครที่สำคัญระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อติดต่อการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนชาวกรุงปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย

แผนที่กรุงปักกิ่ง - โดย maps Beijing

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในกรุงปักกิ่ง

อุณหภูมิสูงสุด : 36 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     -2 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 16.5 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   29.4 %
ปริมาณน้ำฝน:   mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 505.5 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:    °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 11.9 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1,018.3 mbar
ทัศนวิสัย     km

 

 จำนวนประชากร:

 

เขตเวลา: 

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (GMT+8)        (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

สกุลเงิน: หยวน (‎CNY)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86-10
สนามบิน:

-ท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิง กรุงปักกิ่ง (IATA: PKX, ICAO: ZBAD)

 ระดับเขตการปกครอง: 

- ระดับมณฑล (แบบเขตเทศบาลนคร)

 แหล่งข้อมูล :

-Time and Date. 2020. Current Local Time in Beijing, Beijing Municipality, China [Online]. [2 September 2020]. Available from: https://www.timeanddate.com/worldclock/china/beijing

 

-Airportcodes.io. 2020. PKX: Beijing Daxing International Airport [Online].[2 September 2020]. Available from:https://airportcodes.io/en/airport/beijing-daxing-international-airport/

 

- CountryCode.org. 2020. China Country Code +86 [Online]. [2 September 2020]. Available from: https://countrycode.org/china

 

 

สถานที่สำคัญ

     

ศาลเจ้าบรรพบุรุษราชวงศ์ - ภาพโดย Beijing Tourism

เมืองน้ำโบราณกู๋เป่ย์ - ภาพโดย Beijing Tourism

ราชบัณฑิตยสถานกว๋อจื้อเจียน - ภาพโดย Beijing Tourism

พระราชวังต้องห้าม - ภาพโดย Beijing Tourism

กำแพงเมืองจีน - ภาพโดย Beijing Tourism

หอสักการะฟ้าเทียนถัน - ภาพโดย Beijing Tourism

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

- ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหลี่ ฉีหยาน นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงปักกิ่งกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2536

- นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหลิว ฉี นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งร่วมลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา เมื่อเดือนมีนาคม 2543

 

ชื่อผู้นำ                                นายเฉิน จี้หนิง นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563)

เว็บไซต์ :                              http://english.beijing.gov.cn/

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 25 - 30 พฤษภาคม 2536 ร.อ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง  
2 19 - 22 ธันวาคม 2541 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนมาร่วมลงนามในการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ทั้งนี้ กรุงปักกิ่งได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร  
3 6 - 13 ธันวาคม 2542 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร  
4 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2543 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะของ นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญของรัฐบาล ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหลิว ฉี นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งได้มีโอกาสพบกันและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา กรุงปักกิ่ง  
5 22 - 29 สิงหาคม 2543 กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ กรุงปักกิ่ง  
6 10 - 12 พฤษภาคม 2544 คณะผู้ตรวจการด้านวินัยของกรุงปักกิ่ง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการทางวินัยของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
20 - 25 เมษายน 2545   คณะผู้แทนกรุงปักกิ่งเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities Week) และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 220 ปี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร   
8 8 มิถุนายน 2548 นาย Qin Yusen ทูตวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฉลอง 30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน กรุงเทพมหานคร  
9 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2548 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมในพิธีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 30 ปี ไทย-จีนและกรุงปักกิ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องครบรอบ 12 ปี กรุงปักกิ่ง  
10 28-31 สิงหาคม 2548 นาย Li Baochun ผู้อำนวยการกองการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดการแสดงกายกรรมปักกิ่งและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
11 6 - 14 ธันวาคม 2548 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) กรุงเทพมหานคร  
12 7 - 9 ธันวาคม 2548 ผู้แทนกรุงปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือการดำเนินการจัดสร้างศาลาจีนที่ระลึกครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน กรุงเทพมหานคร  
13 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2549 คณะนักแสดงกายกรรมปักกิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาเปิดการแสดงที่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-จีน กรุงเทพมหานคร  
14 7 - 13 สิงหาคม 2549 กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 6 ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ กรุงปักกิ่ง  
15 23 - 29 สิงหาคม 2549 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกปี2006 (Bangkok International Children’s Games 2006) ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร  
16 วันที่ 10 ธันวาคม 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2551 กรุงปักกิ่งส่งคณะช่างก่อสร้างและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดสร้างศาลามิตรภาพไทย-จีน ที่กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2551 กรุงเทพมหานคร  
17 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2551 นายลู่ ห่าว รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คนเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดศาลามิตรภาพไทย-จีนที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
18 8 สิงหาคม 2551 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือน กรุงปักกิ่งในโอกาสที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ครั้งที่ 29 กรุงเทพมหานคร  
19 วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2552 ปักกิ่งส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2552 กรุงเทพมหานคร  
20 11 - 31 กรกฎาคม 2552 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing กรุงปักกิ่ง  
21 14 - 21 กันยายน 2553 กรุงปักกิ่งส่งผู้แทนจำนวน 20 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2010 กรุงเทพมหานคร  
22 12 - 15 ตุลาคม 2553 ประธานที่ปรึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Beijing Forum on Sustainable Development of Cities กรุงปักกิ่ง  
23 11 มกราคม 2554 ประธานกรรมการบริหารของ Beijing Environment Sanitation Engineering Group เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  
24 17 - 19 มิถุนายน 2554 กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Beijing International Tourism Expo 2011 และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้ออกบูธนิทรรศการการท่องเที่ยวในงาน กรุงปักกิ่ง  
25 11 - 13 กรกฎาคม 2554 ผู้บริหารกรุงปักกิ่งเยือนกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ) กรุงเทพมหานคร  
26 11 - 29 กรกฎาคม 2554 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการและผู้แทนจากสำนักการศึกษารวม 3 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน “The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing” กรุงปักกิ่ง  
27 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2555 กรุงปักกิ่งส่งนักศึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program กรุงเทพมหานคร  
28 26 - 28 มิถุนายน 2555 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนปักกิ่งเข้าร่วมงาน 2012 Beijing Forum on Sustainable Development of Cities กรุงปักกิ่ง  
29 25 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2555 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการเมืองและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมในงาน 2012 Beijing Forum on Sustainable Development of Cities กรุงปักกิ่ง  
30 1 - 21 สิงหาคม 2555 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการครูเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing กรุงปักกิ่ง  
31 13 - 19 สิงหาคม 2555 นักศึกษาจากกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ 2012 Beijing City Youth Program Exchange Camp กรุงปักกิ่ง  
32 8 - 10 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้แทนจากกรุงปักกิ่งเข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร  
33 1 - 23 มีนาคม 2556 คณะนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 19 คน พร้อมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการเล่นเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียน No.66 ณ กรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง  
34 19 - 23 มีนาคม 2556 คณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คนเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปีเมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง  
35 22 - 24 พฤษภาคม 2556 นายเซี่ย จ้านอี่ ที่ปรึกษาอาวุโสกรุงปักกิ่งเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
36 27 - 30 พฤษภาคม 2556 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) เข้าร่วมงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) กรุงปักกิ่ง  
37 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 กรุงปักกิ่งเชิญร่วมงาน CIF-TIS Fair เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร-กรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง  
38 13 - 28 กรกฎาคม 2556 กรุงเทพมหานครส่งครูจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน 2013 Beijing Chinese Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง  
39 1 - 15 สิงหาคม 2556 ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสจากกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฝึกสอนนักกีฬา และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร  
40 23 - 26 สิงหาคม 2556 นางสาวโหว อี้หลาน เลขาธิการกรุงปักกิ่งนำคณะผู้บริหาร รวมจำนวน 5 คน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อทำพิธีเปิดการแสดงกายกรรมปักกิ่ง เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปีเมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร  
41 26 สิงหาคม 2556 นางสาวโหว อี้หลาน เลขาธิการกรุงปักกิ่งและคณะรวม 5 คน เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
42 24 - 26 สิงหาคม 2556 กรุงปักกิ่งส่งคณะนักแสดงกายกรรมปักกิ่งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง กรุงเทพมหานคร  
43 18 - 20 ตุลาคม 2556 สำนักงานพาณิชย์ ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ขอความอนุเคราะห์ส่งการแสดงวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมงาน Food & Music Carnival 2013 (ในโอกาสที่จะเดินทางไปจัดงานบางกอกแฟร์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2556) กรุงปักกิ่ง  
44 23 - 25 ตุลาคม 2556 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะนักแสดงจากกรุงเทพมหานครร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง  
45 12 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งขอศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
46 16 - 31 กรกฎาคม 2557 กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม 2014 Beijing Chinese Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง  
47 4 - 5 กันยายน 2557 กรุงปักกิ่งเชิญกรุงเทพมหานครร่วมประชุม World Tourism Cities Forum กรุงปักกิ่ง  
48 20 - 26 ตุลาคม 2557 กรุงปักกิ่งเชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 2 คน และเยาวชน 3 คน ร่วมการประชุม 2014 Youth Organization Forum & Beijing Sister City Youth Camp กรุงปักกิ่ง  
49 23 - 25 เมษายน 2558 นายหวัง เฉิงกว๋อ รองเลขาธิการกรุงปักกิ่ง มีกำหนดเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2558 โดยขอพบและหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ด้านการจราจรและขนส่ง วันที่ 24 เมษายน 2558     กรุงเทพมหานคร  
50 18 - 25 มิถุนายน 2558 เยาวชนกรุงปักกิ่งและผู้แทนรวม 4 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร  
51 18 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการจำนวน 1 คน ร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน The 2015 Beijing Chinese-Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง  
52 19 - 25 ตุลาคม 2558 กรุงเทพมหานครส่งผู้แทน 1 คนและเยาวชน จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง  
53 4 - 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนกรุงปักกิ่ง จำนวน 6 คนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน กรุงเทพมหานคร  
54 8 ธันวาคม 2558 นายจี้ หลิน ประธานที่ประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีนของคณะกรรมการกรุงปักกิ่ง มีกำหนดเยือนไทยและขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
55 11 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทนจากสหพันธ์เยาวชนปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
56 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 2 คน เข้าร่วมงาน Beijing International Forum กรุงปักกิ่ง  
57 15 - 29 กรกฎาคม 2561 กรุงเทพมหานครส่งครูจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน The 2018 Beijing Chinese-Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง  
58 23 พฤษภาคม 2561 คณะของมาดามฉี จิ้ง สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 13 สมาชิกกรรมาธิการสามัญประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่ง และหัวหน้าสหภาพแนวร่วมแรงงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่ง รวม 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
59 6 - 11 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานด้านต่างประเทศ กรุงปักกิ่ง  
60 21 - 27 ตุลาคม 2561 คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 4 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติระดับอุดมศึกษา โดยปีนี้ทางกรุงปักกิ่งได้จัดค่ายเยาวชนในหัวข้อ “อาสาสมัคร” กรุงปักกิ่ง  
61 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำคณะกรรมการเขตฉือจิ้งซาน แห่งกรุงปักกิ่ง เดินทางเข้าร่วมงานงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (2019 Sister Cities Week) กรุงเทพมหานคร  

 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา