กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ทำเนียบมาลากันยัง – โดย Culture Trip

ข้อมูลเมือง             

กรุงมะนิลา (หรือ Maynila ใน Tagalog) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังเป็นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ กรุงมะนิลาตั้งอยู่บนเกาะลูซอนและกระจายไปตามชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลาบริเวณปากแม่น้ำปาซิก

แผนที่

ชื่อของกรุงมะนิลา (ชื่อเดิมคือ Maynilad) มีที่มาจากต้นสีง้ำซึ่งเป็นไม้พุ่มดอกที่สามารถปรับสภาพให้เข้ากับหนองน้ำ ซึ่งสมัยก่อนเจริญเติบโตบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ โดยในครั้งแรกชื่อของเมืองได้ปรับให้สั้นลงเป็น Maynila และหลังจากนั้นได้ปรับเป็น Manila (มะนิลา) ในปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2518 ตามคำสั่งของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กำหนดให้มะนิลา เมือง และเทศบาลที่อยู่ติดกันให้รวมเข้าเป็นเขตปกครองเดียวกันเรียกว่า มหานครมะนิลา หรือเขตนครหลวง กรุงมะนิลามีอำนาจครอบคลุมเฉพาะส่วนเล็กๆ ของมหานครมะนิลา สำหรับกรุงมะนิลามีขนาดพื้นที่รวมจำนวน 42.88 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรจำนวน 13,699,000 คนในปี 2562 (ข้อมูลจากสหประชาชาติ)

ข้อมูลการปกครอง

กรุงมะนิลาแบ่งออกเป็น 897 ตำบล โดยการบริหารแต่ละตำบลประกอบด้วยประธานและสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 7 คน ตำบลทั้งหมดในกรุงมะนิลามีจำนวน 100 พื้นที่ และแบ่งออกเป็น 16 เขตการปกครอง กรุงมะนิลามีผู้แทนจำนวน 6 คนที่ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์ ตัวแทนแต่ละคนเป็นตัวแทน 1 ใน 6 เขตรัฐสภาของกรุงมะนิลา (ข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงมะนิลา)

 

ค่าเฉลี่ยสภาพอากาศและภูมิอากาศรายปีในกรุงมะนิลา

อุณหภูมิสูงสุด : 34 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     21 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 28 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   79 %
หยาดน้ำฟ้า:  155.1 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 1860.8 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  23 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 4 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1010 mbar
ทัศนวิสัย   8 km

 

 

 

เขตเวลา: 

มะนิลา, มหานครมะนิลา, ฟิลิปปินส์ (GMT+8)

สกุลเงิน: เปโซ (ฟิลิปปินส์)    
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ:

+63 2

สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโน

แหล่งที่มา: 

-Encyclopædia britannica. 2018. Manila NATIONAL CAPITAL, PHILIPPINES. [Online]. [20 December 2018]. Available from:                                  https://www.britannica.com/place/Manila

 

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January2019]. Available from: https://www.un.org

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

ทำเนียบมาลากันยัง – โดย Culture Trip

อินทรามูรอส – โดย Philippine Primer                              

มะนิลาเบย์วอค – โดย Culture Trip

บิออนโด – โดย faszination-suedostasien.de

       พิพิธภัณฑ์อายาล่า – โดย Culture Trip

สตาร์ซิตี้ – โดย ed_davad via Pixabay

     

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติ – โดย culture trip

สวนไรซาล – โดย Artyooran via Shutterstock 

สวนน้ำทะเลกรุงมะนิลา – โดย Saiko3p via Shutterstock                                             

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2540 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับนาย อัลเฟรโด เอส. ลิ้ม นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา ได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับกรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ผู้นำ:               นาย Isko Moreno นายกเทศมันตรีกรุงมะนิลา

เว็บไซต์:          http://manila.gov.ph

ดาวน์โหลด Sister city friendsip affiliation

 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1

2542

ตั้งชื่อซอย “ โดยเปลี่ยนชื่อซอยยุคลที่ อยู่ด้านข้างสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นซอยฟิลิปปินส์” ส่วนกรุงมะนิลาก็เปลี่ยนชื่อถนนเป็น “ถนนกรุงเทพ”  เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ฟิลิปปินส์ กรุงเทพมหานคร และกรุงมะนิลา  
2

28 - 29 สิงหาคม 2546

คณะศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรีเทศบาลมะนิลาเดินทางมาศึกษาดูงานด้านนโยบายและการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดการของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพ ฯ กรุงเทพมหานคร  
3

20 - 24 มกราคม 2553

นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลาและคณะ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามคำเชิญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
4

16 - 19 กันยายน 2553

คณะผู้แทนกรุงมะนิลาเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week ณ ศูนย์การค้าพารากอน

กรุงเทพมหานคร  
5

25 - 27 พฤษภาคม 2554

คณะผู้แทนกรุงมะนิลาเข้าร่วมการประชุม Working Level for Sister Cities Week 2011 (Urban Green)

กรุงเทพมหานคร   
6

8 - 11 กุมภาพันธ์ 2555

คณะผู้แทนกรุงมะนิลาเข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 และ Mayor’s Roundtable Meeting

กรุงเทพมหานคร  
7

29 มีนาคม - 5 เมษายน 2555

คณะผู้แทนกรุงมะนิลาเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2012

กรุงเทพมหานคร   
8

10 - 11 กรกฎาคม

2556

 

ผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย 2 คน กองการต่างประเทศ 1 คน เข้าร่วมการประชุม the 11th Asian Crisis Management Conference

กรุงมะนิลา   
9

3 - 4 ตุลาคม 2556

The Asia Foundation เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมCutting Edge Global Public Innovations Conference กรุงมะนิลา  
10

5 – 7 กุมภาพันธ์ 2557

องค์การ ANMC 21 เชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าประชุม Counter Measures to Combat Infectious Disease กรุงมะนิลา  
11

6 กุมภาพันธ์ 2558

คณะผู้แทนจากกรุงมะนิลาขอดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  
12

15 - 17 พฤศจิกายน 2560

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม the 5th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2017 ตามคำเชิญของ H.E. Mr. Joseph Ejercito Estrada นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา กรุงมะนิลา  

 

ข้อมูล ณ พฤษภา 2564

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา