นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครอู่ฮั่น

นครอู่ฮั่น – ภาพโดย Prologis

ข้อมูลเมือง

นครอู่ฮั่นคือเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน มีพื้นที่กว้าง 8,494 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพื้นที่ราบ และเนินเขา อีกทั้งมีทะเลสาบและลำธารมากมาย พิกัดทางภูมิศาสตร์ของนครอู่ฮั่นคือ ลองจิจูด 113°41' - 115°05' ตะวันออก และละติจูด 29°58' - 31°22' เหนือ

นครอู่ฮั่นได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งแม่น้ำ (The River City)” เนื่องจากมีแม่น้ำแยงซีเกียงที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และแม่น้ำฮั่น ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาที่ใหญ่ที่สุดของแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบอีกกว่า 200 แห่งในเมือง เช่น ทะเลสาบตงหู (东湖หรือ East Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  

ทะเลสาบตงหู (东湖หรือ East Lake) /ภาพโดย Visit Our China

จากการสำรวจเมื่อปี 2562 นครอู่ฮั่นมีจำนวนประชากรประมาณ 8,266,000 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 เขต ดังนี้ ในใจกลางเมือง ได้แก่ เขตเจียงอัน เขตเจียงฮั่น เขตเฉียวโข่ว เขตฮั่นหยาง เขตอู่ฉาง เขตหงซาน และเขตฉิงซาน ย่านเมืองใหม่ ได้แก่ เขตตงสีหู เขตไค่เตี้ยน เขตเจียงเสีย เขตหวงผี เขตซินโจว (新洲)  และเขตฮั่นหนาน และย่านเมืองเก่า ได้แก่ เขตอู่ฉาง เขตฮั่นหยาง เขตเจียงอัน เขตเจียงฮั่น และเขตเฉียวโกว

แผนที่แสดงพื้นที่ตามการแบ่งเขตการปกครองของนครอู่ฮั่น/ ภาพโดย Research Gate

นครอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษาของมณฑลหูเป่ย อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน และศูนย์กลางการกระจายสินค้าภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดของจีน การพัฒนาอุตสาหกรรมในนครอู่ฮั่นมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมธุรกิจด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตที่ทันสมัย เหล็กและวัสดุใหม่ วิศวกรรมชีวภาพและการแพทย์ใหม่ โลจิสติกส์ น้ำดื่ม เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นเสาหลักในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมการสื่อสารทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจในนครอู่ฮั่น ได้แก่ 1) Wuhan Economic and Technological Development Zone (Zhuankou Development Zone) 2) East Lake Hi-Tech Development Zone (Optical Valley of China) และ 3) Wuhan Wujiashan Economic and Technological Development Zone

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในนครอู่ฮั่น

อุณหภูมิสูงสุด : 33 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     1 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 17 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   75 %
ปริมาณน้ำฝน: 53.7 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 644.7 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  12 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 7 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1016 mbar
ทัศนวิสัย   11 km

 

 จำนวนประชากร:

 

เขตเวลา: 

นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย  China (GMT+8)

สกุลเงิน: หยวน (‎CNY)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 27
สนามบิน:

-ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ (Wuhan Tianhe       International Airport (IATA: WUH, ICAO: ZHHH))

 แหล่งข้อมูล :

- Wuhan Municipal People’s Government. 2012. Wuhan Overview. [Online]. [14 May 2019]. Available from: http://english.wuhan.gov.cn/

 

- Bovenkamp J., Yuan F. 2019. Economic Overview of Hubei Province. [Online]. [16 May 2019]. Available from: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/08/Economic-overview-Hubei-province-China.pdf

 

- Industrial Automation and Robotics Show WUHAN. 2017. Economic Data of Shandong Province. [Online] [14 May 2019] Available from: https://www.iars-wuhan.com/En/Pa/?CID=17

     

 

- -Time and Date. 2019. [Online]. [14 May 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/

 

สถานที่สำคัญ

   

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงในนครอู่ฮั่น/ ภาพโดย Guancha

พิพิทธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย- ภาพโดย The British Museum's International Training Programme

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครอู่ฮั่น-
ภาพโดย Hubei Provincial People’s Government

วัดกุ้ยหยวน- ภาพโดย Hubei Provincial People’s Government

หอกระเรียนเหลือง- ภาพโดย Visit Our China

โรงละครฮั่นโชว์ - by magoo506/Tripadvisor

 

ย่านถนนเจียงฮั่น- ภาพโดย Top China Travel

 

ตรอกหูปู่- ภาพโดย Top China Travel

 

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง
- นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเชา เว่ยหมิน รองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร ระหว่าง นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน กับ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ นครอู่ฮั่น

- นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายหลิว จี่ฮุ่ย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย กับ นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ นครอู่ฮั่น

ชื่อผู้นำ:                     โจว  เซียนหวัง นายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่น (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

เว็บไซต์:                    english.wh.gov.cn

Download                Memorandum of Understanding (thai) Memorandum of Understanding (Chinese)  Memorandum of Understanding (Eng)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 4 กันยายน 2556   Mr. Li Jun ผู้แทนพิเศษเทศบาลนครอู่ฮั่นเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญร่วมงาน Wuhan Int'l Friendly Cities Summit กรุงเทพมหานคร   
2 19 - 22 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครนำโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมรกิจ เชวงกุล) เข้าร่วมการประชุม Wuhan International Friendly City Summit หัวข้อ Building an ecological city of happiness. ในโอกาสนี้ นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเชา เว่ยหมิน รองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร ระหว่าง นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐ-ประชาชนจีน กับ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นครอู่ฮั่น  
3 23 - 24 ตุลาคม 2557 Mr. Shao Weimin รองนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่นและคณะรวม 6 คน เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตร ในการนี้คณะผู้แทนนครอู่ฮั่นได้เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร             กรุงเทพมหานคร  
4 18 - 25 June 2558 ผู้แทนเยาวชนนครอู่ฮั่นเข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program ประจำปี 2558 กรุงเทพมหานคร  
5 7 กันยายน  - 7 ธันวาคม
2558
นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 1 คน และโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 1 คน จำนวนรวม 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน นครอู่ฮั่น  
6 8 - 11 กันยายน 2558 คณะผู้แทนนครอู่ฮั่นนำโดย Mr. Wang Jie, รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศนครอู่ฮั่น เยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
7 18 - 30 มิถุนายน 2560 The youth representatives of Bangkok participated in a youth exchange program. นครอู่ฮั่น  
8 14 - 16 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครนำโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เข้าร่วมการ ประชุม 2017 Wuhan International Friendship City Forum on Trade and Investment Cooperation นครอู่ฮั่น  
9

12 - 16 มีนาคม 2561

 Yang Nanxi ผู้แทนนครอู่ฮั่นเข้าร่วมงาน “Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation” กรุงเทพมหานคร   http://iad.bangkok.go.th/th/node/3377
10

8 - 16 เมษายน 2561

ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ 1 คน เข้าร่วมงาน Seminar for Officials from Wuhan’s International Friendly Cities ณ นครอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น  
11

13 - 17 กรกฎาคม 2561

 นักกีฬาว่ายน้ำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวนรวม 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง “Wuhan Yangtze River Crossing Festival” นครอู่ฮั่น   
12

14 - 17 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครนำโดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) และข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 5 คน เดินทางเยือนนครอู่ฮั่นเพื่อยกระดับความสัมพันธ์จากเมืองฉันมิตรเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน China International Friendship Conference 2018 กรุงเทพมหานคร  
13

30 พฤศจิกายน 2561

Mr. Zhang Jun รองเลขาธิการนครอู่ฮั่น และคณะรวม 6 คน เยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมงานแสดงตราไปรษณียากรโลก ปี 2561 กรุงเทพมหานคร  
14

27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม
2562

 ผู้แทนนครอู่ฮั่น นำโดย Mr. Hu Shuguang ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนเข้าร่วมงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562  (Bangkok Sister Cities Week 2019) กรุงเทพมหานคร   
15 

2 - 16 กรกฎาคม 2562

 นักกีฬาว่ายน้ำกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวนรวม 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงครั้งที่ 45 “Wuhan Yangtze River Crossing Festival 2019” กรุงเทพมหานคร   
16

4 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งหนังสือแสดงความห่วงใยกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(โควิด-19)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
17

27 กุมภาพันธ์ 2563

นายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่นมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความขอบคุณกรุงเทพมหานครสำหรับความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
18

16 กรกฎาคม 2563

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งหนังสือแสดงความเสียใจกรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในนครอูฮั่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา