จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

จังหวัด เถื่อ เทียน เว้

เถื่อ เทียน เว้ ในช่วงเย็น – ที่มา: Hidden Land Travel

ข้อมูลเมือง

          จังหวัด เถื่อ เทียน เว้ ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีพิกัด16° 27' 49.3668'' เหนือ  และ 107° 35' 27.1176''  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 5,065 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขา พื้นที่ราบต่ำ พื้นที่ราบ บึงและสันทราย  

          พรมแดนของจังหวัด เถื่อ เทียน เว้ ติดกับ[จังหวัดกวางชิ (Quang Tri Province) ทางด้านทิศเหนือ จังหวัดกวางน้ำ (Quang Nam Province) และเมืองดานัง (Da Nang City) ทางด้านทิศใต้ และติดกับสาธารณณับประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านทิศตะวันตก โดยมีความยาวเส้นพรมแดน 87.97 กิโลเมตร  และติดทะเลตะวันออก โดยแนวชายฝั่งมีอาณาเขต 120 กิโลเมตร

 

ตัม จัง (The Tam Giang) – ทะเลสาบเก่าไฮ้ (Cau Hai Lagoon),ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 
ที่มา: Hue-ecotour

แผนที่การบริหารจังหวัด เถื่อ เทียน เว้– ที่มา: Vietnam Invest Network Corp.

ความยาวของแม่น้ำและลำธารทั้งหมดที่ไหลผ่านจังหวัด เถื่อ เทียน เว้ มีระยะทางโดยประมาณ 300 กิโลเมตร  แม่น้ำสายหลักในจังหวัด เถื่อ เทียน เว้ ได้แก่ แม่น้ำโอเล่า (O Lau River) และแม่น้ำหวง (Huong River)
มีภูเขาที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมไปถึงภูเขางูว บิน (Ngu Binh Mountain) และภูเขาบาค หม่า (Bach Ma Mountain)  และมีการค้นพบพื้นที่สำหรับขุดแร่จำนวน 120 จุด โดยมีแร่ที่พบเจอทั้งหมด 25 ชนิด ในจังหวัด, ได้แก่ หินปูน, ดินขาว, หินแกรนิตสีดำและสีเทา, แร่อิลเมไนท์, พีท, ทองคำ, แร่ทินท์, แร่ไททัน, ตะกั่ว, เหล็ก,สังกะสี ฯลฯ

ในปี 2019 จังหวัดมีประชากร 1,128,620 คน โดย 558,531 คน อาศัยอยู่ในเมือง และ 570,089 คน อยู่ในพื้นที่ชนบท โดยมีความหลากหลายทางชาติพันธ์อาศัยอยู่ในจังหวัด เถื่อ เทียน เว้ ได้แก่ ชนชาติกิงห์ (Ginh)  ,ชนชาติโคโต (Coto), ชนชาติตา อุย (Ta Oui), ชนชาติบรู-วัน (Bru-van), ชนชาติคิวย์ (Kieu) ฯลฯ

อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของจังหวัดเถื่อ เทียน เว้ ประกอบไปด้วยอาหารและเครื่องดื่ม,เครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่ม,รองเท้าหนัง,ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร-ป่าไม้-และประมง, สารเคมี (สารเคมีพื้นฐาน, ปุ๋ย, ปิโตรเคมี, ดคมีเภสัชกรรมและเคมีเครื่องสำอาง), กลศาสตร์การผลิต, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์โทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่, พลังงานทดแทน, เทคโนโลยีซอฟต์แวร์, เนื้อหาด้านดิจิตอลและวัสดุก่อสร้าง

ภูมิอากาศโดยเฉลี่ยของจังหวัด เถื่อ เทียน เว้

อุณหภูมิสูงสุด : 36 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     17 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 26 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   82 %
หยาดน้ำฟ้า:  131.9 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 1582.9 mm (per year)
ไอน้ำในอากาศ:     22 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 6 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1010 mbar
ทัศนวิสัย   12 km

 

 

 

เขตเวลา: 

จังหวัดเถื่อ เทียน เว้ , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (GMT+7)

สกุลเงิน: ดองเวียดนาม (VND)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +84 54
สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่าย (IATA: HUI, ICAO: VVPB)

แหล่งที่มา: 

-Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam. 2014. Thua Thien-Hue Province. [Online]. [27 May 2019]. Available from: https://hochiminh.thaiembassy.org/th/index/files/articles-20140913-112229-084872.pdf

 

- Thua Thien Hue Province. 2019. Thua Thien Hue Portal. [Online].[28 May 2019]. Available from: https://thuathienhue.gov.vn/en-us/

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from: https://www.timeanddate.com

 

สถานที่สำคัญ

โรงหนังดู เย็ท ถี่ ซวง ( Duyet Thi Duong Theatre) โรงหนังที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนาม- ที่มา: Vietnam National Administration of Tourism

หมู่บ้านโบราณสถานเมืองเว้ ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1993 – ที่มา: Checkout

 แม่น้ำน้ำหอม (ซอง ฮวง) – ที่มา: Lua Viet Tours

ก้อนหิน Voii (ช้าง) กระแสน้ำ -ที่มา: Top Gear Viet Nam เจดีย์เถี่ยน มู (Thien Mu Pagoda)- ที่มา: เปิดโลก unseen

ชายหาดลัง โค (Lang Co Beach) – ที่มา: Justgola

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง                 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559, ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายเหวียน วาน เกา ประธานคณะกรรมการประชาชน จังหวัด เถื่อ เทียน เว้ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และจังหวัด เถื่อ เทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้นำ:           นายฟาน ง็อก ถ่อ (Mr.Phan Ngoc Tho), ประธานคณะกรรมการประชาชน
                     จังหวัดเถื่อ เทียน เว้ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

เว็บไซต์:          https://thuathienhue.gov.vn/en-us/

ดาวน์โหลด :     Memorandum of Understanding On the Establishment of  Friendly Relation

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร Citynet ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตของเมืองในเอเชีย” จังหวัด เถื่อ เทียน เว้ http://iad.bangkok.go.th/en/node/1748
2  18 - 20 มีนาคม 2558 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะพร้อมกับเหล่าผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมธุรกิจท้องถิ่นที่จังหวัด เถื่อ เทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน วาน เกา ประธานคณะกรรมมาธิการประชาชน จังหวัดเถื่อเทียนเว้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง จังหวัด เถื่อ เทียน เว้  http://iad.bangkok.go.th/en/node/1913
3 5 สิงหาคม 2559 ผู้แทนจากจังหวัด เถื่อ เทียน เว้ นำโดยนายเหวียน วาน เกา ประธานคณะกรรมมาธิการประชาชน จังหวัด เถื่อเ ทียน เว้ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กรุงเทพมหานคร  
4 12 - 16 มีนาคม 2561 ผู้แทนจากจังหวัดเถื่อเทียนเว้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr. Tran Cong Phu (ผู้อำนวยการแผนกต่างประเทศ จังหวัด เถื่อ เทียน เว้) และ Ms. Ngo Thuy Dung (รองผอ.ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนกต่างประเทศ จังหวัด เถื่อ เทียน เว้) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร  
         

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา