นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นครฉงชิ่ง

นครฉงชิ่งตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำแยงซี ทางตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน – ภาพโดย Travel Daily Media

ข้อมูลเมือง

นครฉงชิ่ง (Chongqing) เป็นเทศบาลนครที่ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณลองจิจูดที่ 105 องศา 17 ลิปดา ถึง 110 องศา 11 ลิปดา ตะวันออก และละติจูดที่ 28 องศา 10 ลิปดา ถึง 32 องศา 13 ลิปดา เหนือ มีพื้นที่ติดกับมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) มณฑลหูเป่ย์ (Hubei), มณฑลหูหนาน (Hunan) มณฑลชานซี (Shaanxi) และมณฑลเสฉวน (Sichua) นครฉงชิ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 82,400 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 14,838,000 คน (UNdata 2561) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและที่สูง เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาต้าปา (Daba) เทือกเขาอูซาน (Wushan) และเทือกเขาต้าเหลา (Dalou) ยอดเขาที่สูงที่สุดได้แก่ ยอดเขาจินโฝ (Mount Jinfo) (2251 เมตร) และยอดเขาอูหยุนติ่ง (Wuyunding) (2441 เมตร) แม่น้ำสายหลักของนครฉงชิ่ง ได้แก่ แม่น้ำแยงซี (Yangtze) แม่น้ำเจียหลิง (Jialing) และแม่น้ำอูเจียง (Wujiang) ท่าเรือฉงชิ่ง (Port of Chongqing) เป็นท่าเรือบก (inland port) ที่ลึกที่สุดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซี แม่น้ำเจียหลิง และแม่น้ำอูเจียง นครฉงชิ่งถิอเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ท่าเรือฉงชิ่ง – ภาพโดย bizbilla

ยอดเขาจินโฝ – ภาพโดย CGTN

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของนครฉงชิ่งประกอบด้วย ข้าว ธัญพืช ข้าวสาลี เนื้อหมู ชา ยาสูบ ข้าวโพด มันเทศ พืชน้ำมัน รังไหม ผลไม้ตระกูลส้ม ปศุสัตว์ ไม้ซุง ปลา และสมุนไพรกว่า 2,000 ชนิด นอกจากนี้ มีการค้นพบแหล่งแร่ในนครฉงชิ่งประมาณ 75 แห่ง เช่น สตรอนเชียม แมงกานีส วาเนเดียม ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน หินอ่อน เป็นต้น อุตสาหกรรมหลักของนครฉงชิ่ง ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เมล็ดพันธุ์พืช - ภาพโดย Li Xin

ผลไม้ตระกูลส้ม - ภาพโดย WorldAtlas

คนงานในนครฉงชิ่งตากใบชาเถา - ภาพโดย Xinhua

แร่สตรอนเชียม - ภาพโดย Chongqing Hua'nan Inorganic Salt Chemical Co.,Ltd.

แผนที่นครฉงชิ่ง – ภาพโดย Fine Travel

ฤดูกาล

- ฤดูใบไม่ผลิ  ฤดูใบไม้ผลิของนครฉงชิ่งเริ่มต้นในเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบ่อยครั้ง อาจมีภูมิอากาศอบอุ่นในบางวัน แต่อาจมีหมอกลงและหนาวเย็นในวันรุ่งขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ย 18.7 องศาเซลเซียส

  

เกษตรกรเก็บใบชา ณ ไร่ชาในแขตหนานชวน (Nanchuan) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครฉงชิ่ง Farmers – ภาพโดย by Xinhua/Han Ye

 

- ฤดูร้อน  ฤดูร้อนในนครฉงชิ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน อากาศอบอุ่นและชื้น มีฝนตกบ่อยครั้ง จึงแนะนำให้พกร่มเมื่อออกจากเคหะสถาน อุณหภูมิเฉลี่ย 26.75 องศาเซลซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

 

 

 

สวนสัตว์เล่อเหอเล่อตู – ภาพโดย Lawrence Leongyk

 - ฤดูใบไม่ร่วง  ฤดูใบไม้ร่วงของนครฉงชิ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคมและสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน อากาศโดยทั่วไปเย็นสบาย เป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเดินทางเยือนนครฉงชิ่งและนั่งเรือล่องแม่น้ำแยงซี อุณหภูมิเฉลี่ย 16.5 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

แม่น้ำแยงซีในฤดูใบม้ร่วง – ภาพโดย centuryrivercruises

- ฤดูหนาว  ฤดูหนาวของนครฉงชิ่งอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างหนาวและมีหิมะตกไม่มากนัก อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 13 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยจึงอยู่ทึ่ 9.5 องศาเซลเซียส 

 

 

 

ทะเลสาบหนานเทียน (Nantian) – ภาพโดย Chongqing Municipal Commission of Tourism Development

สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งปีและค่าเฉลี่ยสภาพอากาศในนครฉงชิ่ง

อุณหภูมิสูงสุด : 33 °C   
อุณหภูมิต่ำสุด :     6 °C 
อุณหภูมิเฉลี่ย : 19 °C 
ความชื้นสัมพัทธ์   79 %
หยาดน้ำฟ้า:  53.4 mm
ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสะสมรายปี: 641.3 mm (per year)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง:  14 °C 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ย: 6 km/h
ความกดอากาศโดยเฉลี่ยต่อปี: 1014 mbar
ทัศนวิสัย   5 km

 

 

 

เขตเวลา: 

นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (GMT+8)

สกุลเงิน: หยวน (‎CNY)
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ: +86 23
สนามบิน:

ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ (Chongqing Jiangbei International Airport) (IATA: CKG, ICAO: ZUCK)

 

ท่าอากาศยานเฉียนเจียงอู่เหลียงซาน (Qianjiang Wulingshan Airport) (IATA: JIQ, ICAO: ZUQJ),

 

ท่าอากาศยานเหวินโจวอู่เฉียว (Wanzhou Wuqiao Airport) (IATA: WXN, ICAO: ZUWX)

 

ท่าอากาศยานฉงชิ่งอู่ชาน (Chongqing Wushan Airport) (IATA: WSK, ICAO: ZUWS) (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

 แหล่งข้อมูล :

- United Nations. 2018. The World's Cities in 2018. [Online]. [15 January 2019]. Available from: https://www.un.org/

 

- Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs. 2007. สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหานครฉงชิ่ง. [Online].

 

- Royal Thai Consulate-General in Chengdu. 2016. ข้อมูลพื้นฐานมหานครฉงชิ่ง.[Online]. [15 January 2019]. Available from:     thaiembassy.org/chengdu/th/articles/4008/43397-ข้อมูลพื้นฐานมหานคร ฉงชิ่ง.html

 

- Time and Date. 2019. [Online]. [22 January 2019]. Available from:https://www.timeanddate.com/

 

- Icontainers. 2018. Port of Chongqing. [Online]. [17 January 2019].Available from:https://www.icontainers.com/ ports/chongqing

 

- Gavin, H. 2018. Chongqing Weather. [Online]. [17 January 2019]. Available from: https://www.chinahighlights.com/chongqing/weather.htm

 

สถานที่สำคัญ

การเดินทางเหนือแม่น้ำแยงซีอันกว้างใหญ่ด้วยรถกระเช้า – ภาพโดย Chengdu WestChinaGo Travel Service

เมืองโบราณสือชี่โข่ว – by Steve, You're Not From Around Here

โรงละครแห่งนครฉงชิ่ง – ภาพโดย Hans Georg Esch via Vimeo

 

The City of Ghosts Fengdu – by Holger Osterbuhr

Dazu Rock Carvings – by Terry Lee

Three Gorges Museum and Chongqing People’s Hall/ Square –by Sekibuhchhuak

Huangjueping Night Market – by Chengdu WestChinaGo Travel Service

ความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหวง ซีฟาน (Huang Qifan) นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามใน “ข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Agreement between Chongqing Municipality of the People's Republic of China and Bangkok Metropolitan Administration of the Kingdom of Thailand on the Establishment of Sister-City Relationship)

ผู้นำ               Hu Henghua นายกเทศมนตรี (Mayor) (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565)

เว็บไซต์           http://www.cq.gov.cn/

ดาวน์โหลด :  Agreement 

 

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ ลิงค์ รูปภาพ/วีดีโอ อัลบั้ม
1 26 กันยายน 2554 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และนายหวง ซีฟาน นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครฉงชิ่ง  
2 พ.ศ. 2554 นครฉงชิ่งสนับสนุนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านบาท) ซึ่งได้นำไปใช้ฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัย ๖๐๐ แห่ง ผ่านกองทุน Together We Can กรุงเทพมหานคร  
3 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2555 นครฉงชิ่งส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวมจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร  
4 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2556 กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชนอายุ 12 -18 ปี จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูใบไม้ผลิ ณ นครฉงชิ่ง นครฉงชิ่ง  
5 24 เมษายน 2556 สมาคมไทย-จีน นำนายเชียว หมิงเจีย ผู้อำนวยการเขตเหือชวน นครฉงชิ่งและคณะผู้บริหารนครฉงชิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) ร่วมต้อนรับ กรุงเทพมหานคร  
6 13 - 17 สิงหาคม 2556 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะนายหวง ฉีฟาน นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง และศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชนรางเดี่ยว (โมโนเรล) นครฉงชิ่ง  
7 18 - 29 มิถุนายน 2557 กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน นครฉงชิ่ง  
8 20 มีนาคม 2558 นายถัง เหวิน (Mr. Tang Wen) รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นครฉงชิ่ง เข้าหารือกับกองการต่างประเทศเรื่องความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในอนาคต กรุงเทพมหานคร  
9 15 – 26 มิถุนายน 2558 กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน นครฉงชิ่ง  
10 18 – 25 มิถุนายน 2558 นครฉงชิ่งส่งเยาวชน จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 นครฉงชิ่ง  
11 15 – 26 มิถุนายน 2559 กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Root-Seeking Summer Camp นครฉงชิ่ง  
12 14 – 18 พฤษภาคม 2561 กรุงเทพมหานครส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) รุ่นที่ 32 เดินทางไปศึกษาดูงาน นครฉงชิ่ง  
13 9 – 27 กรกฎาคม 2561 กรุงเทพมหานครส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจีนโพ้นทะเล ประจำปี 2561 นครฉงชิ่ง (และกรุงปักกิ่ง)  
14 6 สิงหาคม 2561 นายชวี เชียน (Mr. Qu Qian) รองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง และคณะรวม 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าาชการ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร  
15 26 – 29 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน 2019 Smart China Expo "Smart Technology: Empowering Economy, Enriching Life" นครฉงชิ่ง  
16 18 มิถุนายน 2563 นครฉงชิ่งมอบเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดป้องกันทางการแพทย์แบบรวม (Integrated Medical Protective Garments) จำนวน 600 ชุด และชุดคลุมป้องกันเชื้อ (Isolation Clothing) จำนวน 600 ชุด แก่กรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้สำหรับการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร  


ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ
ติดตามเรา